Grand Theft Auto V เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Grand Theft Auto V เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
256.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
223.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
171.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
152.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
147.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
146.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
144.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
137.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
132.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
129.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
125.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
122.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
111.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
110.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
107.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
104.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
100.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
100.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
96.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
95.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
94.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
92.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
92.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
92.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
83.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
83.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
83.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
83.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
82.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
80.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
79.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
78.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
78.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
75.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
70.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
69.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
68.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
66.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
66.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
65.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
64.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
62.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
61.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
61.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
60.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
58.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
58.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
58.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
56.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
55.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
55.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
52.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
51.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
51.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
50.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
50.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
47.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
47.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
46.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
42.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
42.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
40.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
39.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
38.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
38.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
37.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
37.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
36.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
36.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
35.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
35.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
35.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
35.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
35.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
33.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
32.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
31.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
28.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
26.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
26.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
25.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
25.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
25.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
25.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
24.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
24.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
24.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
24.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
24.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
24.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
23.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
23.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
22.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
21.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
19.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
19.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
19.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
19.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
17.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
17.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
11.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
11.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
10.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
7.6 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
189.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
165.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
126.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
124.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
123.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
121.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
110.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
106.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
102.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
100.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
90.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
77.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
74.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
74.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
71.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
70.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
69.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
69.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
67.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
65.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
65.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
63.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
60.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
59.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
58.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
58.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
58.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
55.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
55.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
53.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
47.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
47.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
45.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
44.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
44.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
42.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
41.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
41.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
39.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
38.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
38.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
37.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
36.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
35.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
35.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
34.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
32.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
30.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
29.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
27.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
26.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
26.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
26.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
25.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
25.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
24.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
24.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
24.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
22.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
22.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
22.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
22.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
21.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
21.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
20.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
18.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
18.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
15.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
15.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
14.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
13.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
13.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
13.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
12.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.3 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
95.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
68.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
65.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
65.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
64.4 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
63.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
59.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
51.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
45.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
38.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
38.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
37.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
36.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
34.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
34.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
34.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
33.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
32.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
30.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
30.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
29.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
29.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
28.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
28.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
28.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
26.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
25.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
25.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
25.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
25.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
23.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
23.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
22.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
22.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
22.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
21.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
21.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
21.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
20.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
19.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
18.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
18.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
17.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
17.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
13.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
11.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
10.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
10.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
9.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
8.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
8.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
8.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
6.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
6.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
4.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
3.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
3.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
2.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
0.0 FPS
 Grand Theft Auto V เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Grand Theft Auto V Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs) / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor (4 CPUs) @ 2.5GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows 10 64 Bit, Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit Service Pack 1, Windows Vista 64 Bit Service Pack 2*
  • VIDEO CARD: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • SOUND CARD: 100% DirectX 10 compatible
  • FREE DISK SPACE: 72 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ