Fortnite Battle Royale เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Fortnite Battle Royale เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
284.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
247.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
189.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
160.4 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
156.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
154.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
152.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
139.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
135.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
135.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
133.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
116.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
114.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
111.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
105.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
100.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
100.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
99.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
97.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
96.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
94.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
91.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
91.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
87.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
83.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
78.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
75.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
73.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
72.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
69.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
68.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
68.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
67.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
67.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
63.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
63.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
62.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
60.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
56.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
54.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
54.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
53.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
52.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
51.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
51.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
51.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
48.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
45.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
44.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
43.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
43.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
39.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
38.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
38.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
37.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
37.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
37.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
37.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
37.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
37.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
33.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
31.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
30.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
28.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
28.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
28.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
26.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
26.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
26.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
26.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
25.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
23.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
21.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
21.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
21.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
21.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
21.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
21.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
20.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
16.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
13.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
12.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
8.7 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
183.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
159.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
122.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
104.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
101.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
93.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
90.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
88.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
87.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
86.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
77.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
76.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
74.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
69.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
68.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
65.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
65.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
65.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
64.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
63.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
63.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
61.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
58.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
57.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
57.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
54.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
50.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
48.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
48.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
47.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
47.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
44.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
44.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
44.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
41.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
41.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
40.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
40.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
39.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
35.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
34.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
34.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
33.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
33.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
33.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
31.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
31.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
29.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
28.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
28.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
26.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
25.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
25.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
24.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
23.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
23.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
23.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
23.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
20.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
20.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
20.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
20.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
18.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
18.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
18.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
17.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
16.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
16.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
14.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
13.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
13.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
13.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
10.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
6.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
4.5 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
88.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
67.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
56.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
55.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
53.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
51.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
47.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
40.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
40.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
38.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
37.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
35.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
35.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
34.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
34.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
32.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
32.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
31.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
28.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
25.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
25.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
22.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
22.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
19.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
19.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
18.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
18.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
18.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
16.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
16.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
15.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
15.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
14.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
14.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
14.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
13.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
13.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
13.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
13.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
13.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
13.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
13.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
13.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
13.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
12.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
11.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
11.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
11.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
11.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
10.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
10.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
10.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
10.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
9.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
9.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
9.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
9.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
9.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
9.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
9.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
8.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
8.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
7.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
7.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
7.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
7.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
7.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
7.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
7.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
7.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
5.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
3.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
3.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
3.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
2.2 FPS
 Fortnite Battle Royale เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Fortnite Battle Royale Minimum System Requirements: Can you run it?

  • Operating System: Windows 7/8/10 64-bit.
  • Processor Core: i5 2.8 Ghz.
  • Memory: 8 GB RAM.
  • Video Card: Nvidia GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 equivalent DX11 GPU.
  • Video Memory: 2 GB VRAM.

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ
T
t 1 year ago
are these accurate
0 0