Fallout 76 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Fallout 76 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
323.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
282.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
216.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
178.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
168.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
167.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
165.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
163.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
162.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
157.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
155.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
154.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
154.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
149.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
146.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
145.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
142.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
141.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
139.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
138.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
134.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
133.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
125.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
123.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
120.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
117.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
115.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
108.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
106.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
102.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
101.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
101.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
97.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
94.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
93.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
93.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
92.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
91.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
91.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
90.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
90.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
84.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
83.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
78.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
75.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
74.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
71.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
68.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
66.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
63.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
63.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
62.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
62.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
61.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
60.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
60.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
59.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
59.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
58.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
58.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
58.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
46.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
44.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
44.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
42.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
42.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
42.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
42.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
42.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
41.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
41.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
40.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
38.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
36.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
36.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
35.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
34.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
32.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
32.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
32.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
30.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
30.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
30.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
29.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
28.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
25.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
24.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
24.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
22.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
22.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
22.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
15.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
13.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
10.0 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
248.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
165.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
158.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
156.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
154.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
150.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
141.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
134.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
131.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
125.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
121.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
118.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
116.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
107.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
101.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
98.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
97.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
91.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
88.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
86.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
85.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
83.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
82.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
77.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
76.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
75.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
74.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
74.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
72.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
70.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
70.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
69.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
67.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
64.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
63.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
63.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
61.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
61.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
60.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
58.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
55.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
52.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
49.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
46.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
46.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
46.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
44.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
44.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
44.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
44.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
39.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
39.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
39.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
38.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
37.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
32.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
31.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
28.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
27.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
27.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
26.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
20.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
16.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
15.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
13.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
11.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
7.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
7.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.2 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
137.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
119.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
91.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
87.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
86.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
85.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
83.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
77.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
74.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
72.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
69.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
63.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
56.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
50.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
48.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
47.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
47.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
42.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
42.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
42.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
40.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
39.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
37.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
37.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
36.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
33.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
33.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
33.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
32.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
31.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
30.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
28.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
28.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
27.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
25.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
25.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
24.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
21.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
21.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
21.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
21.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
17.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
15.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
15.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
14.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
14.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
12.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
11.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
10.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
9.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
8.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
6.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
4.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
2.8 FPS
 Fallout 76 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Fallout 76 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-6600K 3.5 GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.5 GHz or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit OS required)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 780 3GB/AMD Radeon R9 285 2GB or equivalent
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2GB AMD)

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ