F1 2019 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 F1 2019 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
270.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
235.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
183.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
177.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
175.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
151.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
148.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
140.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
128.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
128.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
126.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
123.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
121.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
112.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
112.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
107.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
104.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
104.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
102.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
101.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
99.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
98.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
97.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
97.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
94.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
83.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
82.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
80.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
77.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
75.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
75.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
72.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
71.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
71.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
70.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
69.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
69.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
68.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
67.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
67.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
65.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
63.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
62.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
61.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
61.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
61.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
60.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
60.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
60.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
59.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
58.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
58.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
57.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
54.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
54.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
53.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
48.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
48.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
48.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
48.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
45.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
45.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
45.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
43.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
43.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
43.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
43.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
41.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
41.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
41.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
40.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
39.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
38.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
38.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
38.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
37.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
37.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
37.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
37.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
36.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
33.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
32.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
32.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
32.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
31.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
31.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
31.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
30.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
28.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
27.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
27.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
27.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
27.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
27.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
27.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
26.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
26.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
26.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
26.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
26.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
25.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
25.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
25.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
25.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
24.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
23.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
23.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
23.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
23.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
21.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
21.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
20.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
19.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
19.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
19.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
19.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
17.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
17.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
17.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
16.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
16.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
14.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
14.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
14.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
13.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
13.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
12.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
11.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
10.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
10.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
8.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
8.1 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
191.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
167.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
129.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
125.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
124.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
107.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
104.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
99.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
91.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
89.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
87.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
86.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
79.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
75.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
73.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
72.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
71.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
70.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
69.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
69.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
58.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
56.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
54.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
54.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
53.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
51.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
50.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
50.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
50.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
49.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
49.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
48.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
48.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
48.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
46.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
45.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
44.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
43.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
43.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
43.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
43.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
42.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
42.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
41.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
41.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
40.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
38.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
38.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
37.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
34.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
34.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
32.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
32.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
32.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
30.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
30.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
30.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
30.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
30.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
28.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
28.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
27.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
27.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
27.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
26.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
26.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
26.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
26.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
25.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
23.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
22.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
22.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
22.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
22.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
22.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
21.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
20.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
19.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
19.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
19.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
19.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
19.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
18.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
18.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
18.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
18.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
17.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
17.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
17.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
16.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
16.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
16.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
16.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
15.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
15.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
15.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
14.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
14.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
13.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
13.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
13.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
12.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
12.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
12.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
11.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
11.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
10.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
10.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
9.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
9.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
9.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
9.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
8.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
8.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
7.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
7.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
5.8 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
122.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
82.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
80.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
78.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
68.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
66.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
63.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
57.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
57.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
55.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
54.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
50.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
50.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
48.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
46.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
45.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
44.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
44.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
44.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
43.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
37.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
36.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
36.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
34.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
34.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
32.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
32.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
32.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
31.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
31.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
31.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
31.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
30.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
29.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
28.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
28.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
27.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
27.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
27.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
27.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
27.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
26.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
26.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
24.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
22.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
21.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
20.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
20.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
19.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
19.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
19.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
19.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
18.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
17.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
17.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
17.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
17.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
16.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
16.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
16.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
15.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
14.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
14.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
14.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
14.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
14.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
13.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
13.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
13.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
12.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
12.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
12.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
12.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
12.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
12.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
12.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
12.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
11.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
11.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
11.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
11.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
11.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
11.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
10.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
10.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
10.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
10.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
10.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
9.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
9.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
9.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
8.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
8.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
8.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
7.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
7.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
7.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
7.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
6.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
6.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
6.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
6.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
6.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
5.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
5.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
5.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
4.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
4.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
3.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
3.7 FPS
 F1 2019 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

F1 2019 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel i3 2130 / AMD FX4300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64 bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GTX640 / HD7750
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 80 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ