Destiny 2 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Destiny 2 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
393.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
342.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
262.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
236.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
233.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
230.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
230.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
212.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
200.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
200.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
187.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
182.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
162.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
161.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
155.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
154.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
150.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
148.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
141.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
140.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
132.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
131.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
130.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
129.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
126.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
123.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
121.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
120.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
116.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
111.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
110.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
109.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
108.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
105.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
104.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
102.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
100.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
98.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
98.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
97.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
95.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
94.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
91.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
90.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
90.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
88.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
87.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
87.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
81.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
79.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
78.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
77.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
74.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
69.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
69.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
69.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
68.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
68.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
68.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
63.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
63.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
61.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
61.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
60.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
60.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
56.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
55.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
49.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
48.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
46.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
41.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
41.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
41.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
39.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
38.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
36.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
34.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
34.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
34.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
18.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
17.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
12.6 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
334.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
291.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
223.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
202.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
200.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
198.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
197.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
182.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
172.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
172.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
159.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
156.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
137.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
135.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
133.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
132.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
123.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
121.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
120.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
120.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
120.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
113.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
113.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
112.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
110.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
108.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
103.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
102.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
95.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
95.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
93.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
92.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
91.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
90.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
87.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
86.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
85.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
84.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
84.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
84.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
84.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
82.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
80.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
78.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
77.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
77.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
75.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
74.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
74.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
67.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
67.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
66.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
62.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
59.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
59.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
59.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
58.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
58.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
54.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
54.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
52.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
52.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
51.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
51.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
47.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
46.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
42.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
41.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
39.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
35.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
35.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
35.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
33.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
33.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
31.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
29.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
29.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
29.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
29.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
27.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
16.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
16.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
14.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
13.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
10.8 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
172.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
150.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
115.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
101.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
99.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
98.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
91.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
86.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
82.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
78.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
69.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
67.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
66.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
61.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
60.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
60.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
56.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
53.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
51.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
50.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
47.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
47.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
46.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
46.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
46.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
43.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
42.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
42.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
42.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
42.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
41.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
41.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
40.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
39.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
38.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
38.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
33.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
33.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
33.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
31.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
29.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
29.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
29.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
29.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
26.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
26.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
25.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
23.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
23.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
20.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
20.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
17.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
17.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
16.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
14.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
14.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
14.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
14.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.3 FPS
 Destiny 2 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Destiny 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel - Core i3-3250 / AMD - FX-4350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 64-bit or Windows 8.1 64-bit or Windows 10 64-bit
  • VIDEO CARD: Nvidia - GeForce GTX 660 2GB / AMD - Radeon HD 7850 2GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 68 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ