Counter-Strike: Global Offensive เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Counter-Strike: Global Offensive เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
796.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
694.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
531.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
488.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
482.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
477.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
437.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
432.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
409.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
379.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
375.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
373.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
370.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
360.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
360.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
329.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
312.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
307.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
298.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
296.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
286.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
281.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
281.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
275.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
265.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
265.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
259.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
247.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
245.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
244.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
241.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
234.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
234.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
225.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
221.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
219.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
219.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
217.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
209.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
208.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
206.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
198.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
197.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
197.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
197.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
197.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
195.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
191.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
191.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
187.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
186.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
181.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
180.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
179.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
178.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
176.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
175.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
175.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
173.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
169.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
169.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
169.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
168.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
168.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
157.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
155.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
148.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
141.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
136.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
136.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
136.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
133.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
133.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
132.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
127.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
127.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
127.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
126.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
125.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
122.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
122.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
120.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
118.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
118.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
116.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
116.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
115.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
115.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
114.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
113.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
111.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
111.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
110.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
109.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
108.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
108.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
105.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
99.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
99.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
98.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
93.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
93.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
92.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
92.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
91.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
88.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
87.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
84.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
81.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
81.6 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
81.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
81.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
80.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
79.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
79.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
79.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
78.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
78.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
76.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
75.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
74.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
74.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
74.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
74.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
73.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
73.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
73.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
70.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
70.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
69.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
69.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
69.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
69.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
68.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
67.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
63.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
61.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
59.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
59.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
58.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
57.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
57.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
57.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
57.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
56.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
56.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
52.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
51.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
51.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
47.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
43.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
41.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
41.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
41.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
39.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
39.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
38.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
38.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
37.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
35.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
35.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
34.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
32.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
31.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
29.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
26.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
24.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
23.8 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
664.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
578.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
442.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
407.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
401.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
397.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
364.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
360.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
340.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
316.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
312.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
311.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
299.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
294.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
292.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
274.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
260.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
255.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
249.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
247.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
238.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
234.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
234.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
229.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
221.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
221.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
206.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
205.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
204.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
203.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
201.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
195.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
195.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
187.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
184.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
183.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
182.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
181.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
174.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
174.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
172.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
164.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
164.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
164.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
164.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
164.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
162.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
159.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
159.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
156.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
155.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
151.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
150.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
149.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
148.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
146.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
146.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
146.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
144.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
141.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
141.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
141.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
140.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
140.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
131.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
129.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
123.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
117.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
114.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
114.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
114.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
111.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
111.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
110.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
106.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
106.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
105.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
105.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
104.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
102.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
102.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
99.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
97.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
97.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
96.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
96.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
95.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
94.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
93.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
92.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
92.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
91.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
90.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
90.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
88.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
82.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
82.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
81.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
78.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
78.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
77.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
77.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
76.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
73.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
73.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
70.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
68.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
68.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
67.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
67.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
66.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
66.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
66.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
65.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
65.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
65.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
64.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
63.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
62.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
62.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
61.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
61.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
61.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
61.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
61.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
59.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
58.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
58.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
58.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
57.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
57.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
57.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
56.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
54.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
53.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
49.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
49.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
48.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
47.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
47.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
47.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
47.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
47.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
47.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
43.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
43.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
42.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
39.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
36.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
33.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
32.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
32.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
31.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
31.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
29.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
29.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
26.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
24.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
21.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
20.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
19.8 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
596.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
520.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
398.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
366.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
361.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
357.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
328.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
324.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
306.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
284.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
281.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
280.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
269.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
264.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
263.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
246.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
234.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
230.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
224.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
222.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
214.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
211.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
211.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
206.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
199.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
198.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
185.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
185.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
184.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
183.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
181.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
175.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
175.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
168.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
166.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
164.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
163.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
163.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
157.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
156.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
154.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
148.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
148.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
148.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
147.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
147.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
146.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
143.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
143.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
140.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
139.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
136.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
135.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
134.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
133.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
132.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
131.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
131.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
130.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
127.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
127.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
126.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
126.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
126.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
118.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
116.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
111.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
106.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
102.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
102.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
102.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
100.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
100.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
99.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
95.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
95.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
95.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
94.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
94.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
92.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
92.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
90.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
89.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
89.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
87.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
87.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
86.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
85.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
84.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
83.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
83.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
82.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
82.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
81.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
81.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
79.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
74.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
74.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
73.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
70.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
70.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
69.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
69.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
68.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
66.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
65.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
63.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
61.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
61.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
60.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
59.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
59.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
59.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
58.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
58.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
57.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
57.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
56.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
56.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
55.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
55.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
55.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
55.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
54.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
53.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
52.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
52.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
52.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
51.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
51.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
51.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
50.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
47.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
46.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
44.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
44.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
43.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
42.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
42.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
42.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
42.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
42.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
42.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
39.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
38.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
38.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
36.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
35.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
32.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
29.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
29.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
29.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
27.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
26.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
26.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
26.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
24.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
23.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
22.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
19.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
18.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
17.9 FPS
 Counter-Strike: Global Offensive เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Counter-Strike: Global Offensive Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel® Core™ 2 Duo E6600 or AMD Phenom™ X3 8750 processor or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows® 7/Vista/XP
  • VIDEO CARD: Video card must be 256 MB or more and should be a DirectX 9-compatible with support for Pixel Shader 3.0
  • PIXEL SHADER: 3.0
  • VERTEX SHADER: 3.0
  • FREE DISK SPACE: 15 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 256 MB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ