Call of Duty: Black Ops 4 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Call of Duty: Black Ops 4 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
344.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
300.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
230.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
207.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
205.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
202.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
202.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
187.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
176.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
176.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
168.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
164.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
162.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
160.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
149.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
146.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
141.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
137.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
135.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
129.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
128.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
127.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
120.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
116.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
113.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
112.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
111.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
107.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
106.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
105.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
102.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
102.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
101.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
99.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
94.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
92.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
91.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
90.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
89.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
87.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
84.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
83.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
82.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
80.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
79.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
72.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
70.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
69.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
69.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
62.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
62.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
58.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
58.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
56.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
52.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
51.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
48.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
45.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
43.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
43.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
43.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
36.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
36.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
36.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
36.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
35.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
30.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
30.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
30.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
25.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
25.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
25.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
25.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
24.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
22.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
15.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
13.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
12.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
10.0 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
239.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
209.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
160.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
143.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
142.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
140.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
140.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
129.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
122.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
122.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
114.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
111.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
110.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
105.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
96.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
88.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
85.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
81.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
74.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
74.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
73.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
71.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
70.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
65.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
64.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
63.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
61.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
59.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
58.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
58.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
57.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
55.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
53.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
50.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
50.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
49.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
47.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
47.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
47.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
47.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
44.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
44.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
40.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
40.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
39.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
37.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
36.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
35.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
35.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
32.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
31.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
28.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
25.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
20.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
19.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
19.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
17.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
15.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
15.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
15.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
14.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
13.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
11.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
11.3 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
10.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
9.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
7.6 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
126.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
110.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
84.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
76.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
76.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
74.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
74.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
69.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
65.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
65.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
60.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
47.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
45.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
44.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
43.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
39.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
39.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
36.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
35.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
35.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
34.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
33.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
33.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
32.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
32.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
31.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
31.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
30.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
29.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
29.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
29.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
27.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
26.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
26.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
25.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
25.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
24.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
24.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
23.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
22.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
22.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
22.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
21.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
21.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
20.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
20.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
19.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
19.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
18.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
16.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
15.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
15.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
13.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
13.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
12.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
11.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
11.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
7.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
6.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
5.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
5.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
4.1 FPS
 Call of Duty: Black Ops 4 เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Call of Duty: Black Ops 4 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-4340 or AMD FX-6300 processor
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 64-Bit or later
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB or Radeon HD 7950 2 GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 80 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ