Assassin's Creed Origins เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Assassin's Creed Origins เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
204.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
178.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
136.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
123.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
122.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
120.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
119.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
111.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
105.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
104.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
97.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
78.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
73.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
72.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
69.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
69.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
68.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
68.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
68.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
66.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
63.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
63.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
62.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
60.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
60.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
57.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
57.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
57.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
57.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
56.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
55.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
55.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
55.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
54.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
53.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
51.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
51.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
50.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
49.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
49.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
49.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
47.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
47.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
45.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
42.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
40.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
40.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
40.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
40.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
40.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
37.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
35.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
35.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
35.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
34.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
34.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
32.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
31.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
29.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
29.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
27.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
26.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
25.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
23.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
20.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
18.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
18.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
18.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
16.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
9.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
9.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
6.6 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
162.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
141.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
108.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
97.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
96.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
95.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
95.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
88.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
77.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
75.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
65.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
64.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
63.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
59.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
58.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
58.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
57.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
54.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
54.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
53.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
49.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
46.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
46.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
45.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
45.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
42.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
42.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
41.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
41.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
41.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
40.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
39.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
37.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
36.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
36.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
36.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
35.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
32.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
31.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
31.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
28.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
28.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
28.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
28.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
28.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
27.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
25.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
24.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
21.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
21.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
20.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
18.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
18.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
18.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
17.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
16.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
14.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
14.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
12.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
10.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
9.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
8.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
7.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
5.6 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
105.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
92.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
70.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
63.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
62.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
61.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
61.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
56.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
53.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
53.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
50.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
48.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
42.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
41.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
40.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
39.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
37.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
34.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
34.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
32.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
31.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
30.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
29.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
29.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
28.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
27.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
27.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
26.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
26.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
26.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
25.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
24.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
23.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
23.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
23.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
21.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
20.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
18.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
18.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
18.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
16.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
16.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
16.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
15.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
14.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
13.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
13.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
13.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
13.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
13.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
11.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
11.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
10.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
10.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
10.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
9.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
9.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
9.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
8.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
7.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
6.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
6.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
5.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
5.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
4.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
4.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
4.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
3.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
3.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
3.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
3.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
3.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
2.4 FPS
 Assassin's Creed Origins เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Assassin's Creed Origins Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400s @ 2.5 GHz or AMD FX-6350 @ 3.9 GHz or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 660 or AMD R9 270 (2048 MB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 45 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ