Anthem เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

 Anthem เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

ประสิทธิภาพของเกม คุณภาพพิเศษ ที่การตั้งค่า

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณภาพ

แก้ ปัญหา 1920x1080

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
189.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
165.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
127.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
126.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
124.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
104.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
104.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
90.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
87.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
87.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
83.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
76.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
75.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
75.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
71.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
69.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
69.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
69.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
69.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
69.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
67.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
66.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
64.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
63.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
58.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
56.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
56.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
54.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
52.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
52.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
52.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
48.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
48.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
47.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
47.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
46.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
46.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
46.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
46.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
45.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
40.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
40.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
40.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
40.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
40.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
40.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
40.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
40.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
40.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
40.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
38.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
38.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
34.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
34.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
34.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
33.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
32.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
32.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
30.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
29.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
29.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
29.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
29.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
29.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
28.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
28.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
28.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
28.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
28.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
27.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
24.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
23.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
23.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
23.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
23.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
23.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
23.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
23.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
23.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
23.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
20.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
19.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
17.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
17.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
17.4 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
17.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
17.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
17.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
17.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
17.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
17.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
17.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
16.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
16.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
15.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
15.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
14.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
14.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
14.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
13.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
12.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
12.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
12.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
12.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
11.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
11.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
11.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
11.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
11.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
11.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
11.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
11.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
11.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
8.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
7.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
6.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
5.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
5.8 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
5.8 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
5.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
5.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
5.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
5.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
5.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
5.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
4.1 FPS

แก้ ปัญหา 2560x1440

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
130.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
101.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
100.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
99.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
98.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
83.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
82.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
78.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
71.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
69.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
69.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
66.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
60.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
59.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
55.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
55.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
55.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
54.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
53.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
52.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
50.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
50.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
46.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
45.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
44.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
43.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
41.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
41.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
41.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
38.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
37.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
37.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
37.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
36.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
36.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
36.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
35.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
35.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
32.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
32.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
32.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
32.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
32.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
32.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
32.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
32.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
32.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
32.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
31.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
30.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
30.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
27.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
27.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
25.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
25.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
25.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
24.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
23.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
23.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
23.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
23.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
22.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
22.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
22.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
22.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
22.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
21.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
19.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
19.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
18.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
18.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
18.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
18.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
18.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
18.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
18.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
18.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
18.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
18.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
16.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
15.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
13.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
13.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
13.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
13.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
13.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
13.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
13.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
13.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
13.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
13.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
13.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
13.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
13.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
13.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
12.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
12.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
12.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
12.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
12.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
12.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
12.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
11.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
11.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
10.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
9.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
9.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
9.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
9.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
9.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
9.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
9.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
9.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
9.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
9.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
9.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
9.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
9.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
9.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
9.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
9.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
5.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
5.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
4.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
4.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
4.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
4.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
4.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
4.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
4.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
4.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
4.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
4.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
3.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
3.2 FPS

แก้ ปัญหา 3840x2160

ปี กราฟิกการ์ด ราคา เฟรมต่อวินาที
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ฿ 48,852
82.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ฿ 22,780
71.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ฿ 16,262
55.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ฿ 81,442
55.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ฿ 16,262
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ฿ 42,334
53.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ฿ 22,780
45.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ฿ 97,737
45.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ฿ 39,075
44.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ฿ 22,780
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ฿ 16,262
39.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ฿ 22,780
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ฿ 24,736
37.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ฿ 13,003
36.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ฿ 11,374
33.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ฿ 16,262
32.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ฿ 13,036
32.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ฿ 9,093
31.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ฿ 16,262
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ฿ 13,329
30.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ฿ 32,557
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ฿ 11,407
30.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ฿ 63,290
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ฿ 13,003
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ฿ 9,093
28.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ฿ 60,520
27.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ฿ 48,852
27.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ฿ 13,003
27.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ฿ 7,463
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ฿ 57,750
25.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ฿ 7,170
25.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ฿ 56,185
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ฿ 63,714
24.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ฿ 50,808
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ฿ 21,151
22.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ฿ 9,093
22.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ฿ 21,151
22.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ฿ 5,214
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ฿ 35,979
21.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ฿ 49,406
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ฿ 36,045
20.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ฿ 51,460
20.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ฿ 17,892
20.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ฿ 21,151
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ฿ 57,293
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ฿ 17,892
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ฿ 38,619
19.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ฿ 6,485
19.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ฿ 32,557
17.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ฿ 17,892
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ฿ 10,722
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ฿ 13,981
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ฿ 13,036
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ฿ 5,508
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ฿ 7,463
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ฿ 8,278
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ฿ 32,557
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ฿ 22,780
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ฿ 32,557
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ฿ 32,557
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ฿ 10,722
17.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ฿ 5,540
16.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ฿ 5,508
16.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ฿ 13,003
15.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ฿ 5,834
15.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ฿ 32,166
14.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ฿ 4,856
14.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ฿ 43,834
14.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ฿ 43,834
14.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ฿ 43,834
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ฿ 38,619
13.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ฿ 63,844
12.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ฿ 22,780
12.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ฿ 16,262
12.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ฿ 9,744
12.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ฿ 7,463
12.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ฿ 22,780
12.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ฿ 13,003
12.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ฿ 21,151
12.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ฿ 41,552
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ฿ 41,063
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ฿ 42,595
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ฿ 42,595
12.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ฿ 40,705
12.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ฿ 40,705
11.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ฿ 39,401
10.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ฿ 39,206
10.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ฿ 37,511
10.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ฿ 17,892
10.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ฿ 9,093
10.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ฿ 8,115
10.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ฿ 6,485
10.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ฿ 5,508
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ฿ 13,003
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ฿ 16,262
10.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ฿ 8,115
10.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ฿ 6,485
10.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ฿ 40,379
9.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ฿ 35,849
8.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ฿ 37,870
8.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ฿ 28,549
8.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ฿ 12,026
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ฿ 8,115
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ฿ 14,633
7.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ฿ 4,856
7.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ฿ 4,856
7.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ฿ 5,834
7.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ฿ 3,226
7.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ฿ 5,508
7.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ฿ 41,389
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ฿ 16,262
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ฿ 11,374
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ฿ 16,262
7.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ฿ 5,508
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ฿ 7,463
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ฿ 9,744
7.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ฿ 5,182
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ฿ 35,165
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ฿ 34,871
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ฿ 35,002
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ฿ 34,480
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ฿ 34,480
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ฿ 35,295
7.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ฿ 33,763
7.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ฿ 34,741
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ฿ 34,871
6.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 23,139
6.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ฿ 22,846
6.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ฿ 24,443
6.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ฿ 4,563
6.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ฿ 34,611
6.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ฿ 41,780
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ฿ 31,417
5.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ฿ 33,340
5.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ฿ 33,111
5.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ฿ 32,166
5.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ฿ 20,890
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ฿ 32,166
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ฿ 32,166
5.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ฿ 5,834
5.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ฿ 7,789
5.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ฿ 9,744
5.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ฿ 4,856
5.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ฿ 2,575
5.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ฿ 21,151
5.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ฿ 11,700
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ฿ 11,374
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ฿ 6,485
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ฿ 8,115
5.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ฿ 4,856
5.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ฿ 4,856
5.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ฿ 30,081
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ฿ 30,081
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ฿ 20,597
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ฿ 21,021
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ฿ 19,587
3.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ฿ 35,393
2.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ฿ 20,727
2.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ฿ 3,552
2.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ฿ 2,901
2.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ฿ 36,468
2.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ฿ 9,744
2.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ฿ 2,575
2.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ฿ 3,226
2.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ฿ 4,204
2.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ฿ 14,633
2.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ฿ 9,744
2.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ฿ 4,856
2.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ฿ 3,552
2.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ฿ 18,479
2.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ฿ 27,962
1.8 FPS
 Anthem เกมที่ คุณภาพพิเศษ มีคุณภาพการตั้งค่ามาตรฐาน-หลายบัตรทดสอบ

Anthem Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Core i5-3570 / AMD FX-6350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 10 64 bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 760, AMD Radeon 7970 / R9 280X
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ