GTX 1660 Ti กับ GTX 1070 Ti - Rocket League เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Rocket League การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1660 Ti กับ i7-8700K และ GTX 1070 Ti กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1660 Ti with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
410.6 FPS
1080p
432.3 FPS
1440p
176.0 FPS
1440p
185.3 FPS
2160p
82.1 FPS
2160p
86.5 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
445.6 FPS
1080p
467.3 FPS
1440p
195.0 FPS
1440p
204.3 FPS
2160p
91.1 FPS
2160p
95.5 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
466.6 FPS
1080p
488.3 FPS
1440p
222.0 FPS
1440p
231.3 FPS
2160p
107.1 FPS
2160p
111.5 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
512.6 FPS
1080p
534.3 FPS
1440p
281.0 FPS
1440p
290.3 FPS
2160p
153.1 FPS
2160p
157.5 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ