R9 M280X กับ R9 M270X - Far Cry New Dawn เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Far Cry New Dawn การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ R9 M270X กับ i7-3770K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K R9 M270X with i7-3770K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
23.8 FPS
1080p
17.8 FPS
1440p
18.5 FPS
1440p
13.9 FPS
2160p
9.8 FPS
2160p
7.3 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
58.8 FPS
1080p
52.8 FPS
1440p
37.5 FPS
1440p
32.9 FPS
2160p
18.8 FPS
2160p
16.3 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
79.8 FPS
1080p
73.8 FPS
1440p
64.5 FPS
1440p
59.9 FPS
2160p
34.8 FPS
2160p
32.3 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
125.8 FPS
1080p
119.8 FPS
1440p
123.5 FPS
1440p
118.9 FPS
2160p
80.8 FPS
2160p
78.3 FPS

Compare i7-4770K vs i7-3770K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ