GTX 1650 SUPER กับ GTX 1660 - Borderlands 3 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Borderlands 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1650 SUPER กับ i7-8700K และ GTX 1660 กับ i7-8700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
49.3 FPS
1080p
57.2 FPS
1440p
34.6 FPS
1440p
40.1 FPS
2160p
17.9 FPS
2160p
20.9 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
84.3 FPS
1080p
92.2 FPS
1440p
53.6 FPS
1440p
59.1 FPS
2160p
26.9 FPS
2160p
29.9 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
105.3 FPS
1080p
113.2 FPS
1440p
80.6 FPS
1440p
86.1 FPS
2160p
42.9 FPS
2160p
45.9 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
151.3 FPS
1080p
159.2 FPS
1440p
139.6 FPS
1440p
145.1 FPS
2160p
88.9 FPS
2160p
91.9 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ