RX 5700 XT กับ TITAN Xp - Borderlands 3 เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Borderlands 3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง RX 5700 XT กับ i7-8700K และ TITAN Xp กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
RX 5700 XT with i7-8700K TITAN Xp with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
77.0 FPS
1080p
80.1 FPS
1440p
54.0 FPS
1440p
56.2 FPS
2160p
28.1 FPS
2160p
29.3 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
112.0 FPS
1080p
115.1 FPS
1440p
73.0 FPS
1440p
75.2 FPS
2160p
37.1 FPS
2160p
38.3 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
133.0 FPS
1080p
136.1 FPS
1440p
100.0 FPS
1440p
102.2 FPS
2160p
53.1 FPS
2160p
54.3 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
179.0 FPS
1080p
182.1 FPS
1440p
159.0 FPS
1440p
161.2 FPS
2160p
99.1 FPS
2160p
100.3 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ