GTX 1660 Ti กับ GTX 1070 Ti - Apex Legends เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Apex Legends การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1660 Ti กับ i7-8700K และ GTX 1070 Ti กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1660 Ti with i7-8700K GTX 1070 Ti with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
102.6 FPS
1080p
108.0 FPS
1440p
76.4 FPS
1440p
80.4 FPS
2160p
45.6 FPS
2160p
48.0 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
137.6 FPS
1080p
143.0 FPS
1440p
95.4 FPS
1440p
99.4 FPS
2160p
54.6 FPS
2160p
57.0 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
158.6 FPS
1080p
164.0 FPS
1440p
122.4 FPS
1440p
126.4 FPS
2160p
70.6 FPS
2160p
73.0 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
204.6 FPS
1080p
210.0 FPS
1440p
181.4 FPS
1440p
185.4 FPS
2160p
116.6 FPS
2160p
119.0 FPS

Compare i7-8700K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ