GTX 1650 SUPER กับ GTX 1660 - Apex Legends เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Apex Legends การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง GTX 1650 SUPER กับ i7-8700K และ GTX 1660 กับ i7-8700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
GTX 1650 SUPER with i7-8700K GTX 1660 with i7-8700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
74.5 FPS
1080p
90.3 FPS
1440p
55.7 FPS
1440p
67.2 FPS
2160p
33.6 FPS
2160p
40.1 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
109.5 FPS
1080p
125.3 FPS
1440p
74.7 FPS
1440p
86.2 FPS
2160p
42.6 FPS
2160p
49.1 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
130.5 FPS
1080p
146.3 FPS
1440p
101.7 FPS
1440p
113.2 FPS
2160p
58.6 FPS
2160p
65.1 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
176.5 FPS
1080p
192.3 FPS
1440p
160.7 FPS
1440p
172.2 FPS
2160p
104.6 FPS
2160p
111.1 FPS

Compare i7-8700K vs i7-8700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ