R9 M280X กับ RX 550X Mobile - Anthem เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของเกม


Anthem การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเกม - ระหว่าง R9 M280X กับ i7-4770K และ RX 550X Mobile กับ i7-7700K - ที่การตั้งค่าความละเอียดสูงปานกลางและต่ำที่ 1080p, 1440p, 4K
R9 M280X with i7-4770K RX 550X Mobile with i7-7700K

คุณภาพพิเศษ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
16.2 FPS
1080p
8.1 FPS
1440p
12.9 FPS
1440p
6.4 FPS
2160p
7.0 FPS
2160p
3.5 FPS
คุณภาพสูง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
51.2 FPS
1080p
43.1 FPS
1440p
31.9 FPS
1440p
25.4 FPS
2160p
16.0 FPS
2160p
12.5 FPS
คุณภาพปานกลาง
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
72.2 FPS
1080p
64.1 FPS
1440p
58.9 FPS
1440p
52.4 FPS
2160p
32.0 FPS
2160p
28.5 FPS
คุณภาพต่ำ
แก้ ปัญหา เฟรมต่อวินาที
1080p
118.2 FPS
1080p
110.1 FPS
1440p
117.9 FPS
1440p
111.4 FPS
2160p
78.0 FPS
2160p
74.5 FPS

Compare i7-4770K vs i7-7700K


adsense-in-article-articles.html

การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

แบ่งปันความคิดเห็นของคุณ