Corsair HS70 Wireless
vs
Polk Audio Buckle

Corsair HS70 Wireless
Polk Audio Buckle
HS70 Wireless Buckle 차이
모델 Corsair HS70 Wireless Polk Audio Buckle
여행용 / 외부 소음 차단 2.9 / 5.0 2.8 / 5.0 0.1 (3%)
중요한 청취 / 음질 4.0 / 5.0 3.3 / 5.0 0.65 (16%)
게임 품질 3.7 / 5.0 3.2 / 5.0 0.55 (15%)
사무실 환경 소리 격리 3.4 / 5.0 3.0 / 5.0 0.4 (12%)
스포츠를하면서 편안함과 안정감 2.9 / 5.0 3.1 / 5.0 0.2 (7%)
TV 사운드 경험보기 3.4 / 5.0 2.8 / 5.0 0.55 (16%)
가격 ₩ 79,067.7 ₩ 66,528.0 12539.7 (16%)
2018 2013 5 (0%)
마이크로폰 Yes Yes
무선 전화 Yes No
배터리 수명 8.3 Hours 0.0 Hours 8.3 (100%)
귀 통풍 3.2 / 5.0 3.2 / 5.0 0.05 (2%)
위로 3.8 / 5.0 3.5 / 5.0 0.25 (7%)
통제 수단 3.1 / 5.0 3.7 / 5.0 0.65 (21%)
소음 처리 3.9 / 5.0 2.8 / 5.0 1.05 (27%)
마이크 품질 3.2 / 5.0 3.1 / 5.0 0.1 (3%)

Corsair HS70 Wireless

Corsair HS70 Wireless 의 무선 지원은 매우 편리합니다.. Corsair HS70 Wireless 은 비교적 새로운 헤드셋입니다.. 게임의 경우, Corsair HS70 Wireless 은 탁월한 게임 경험을 가능하게하는 우수한 지원 및 기능 세트를 보유하고 있습니다. Corsair HS70 Wireless 은 뛰어난 소음 제거 능력을 가지고 있습니다.. 음질 측면에서 볼 때, Corsair HS70 Wireless 은 선명하고 선명한 사운드를 지닌 최고의 사운드 헤드셋 중 하나입니다. 소리 누출은 다른 경쟁자보다 나쁘다.. Corsair HS70 Wireless 은 외부 소음 격리의 관점에서 어려움을 겪고 시끄러운 환경에서 여행이나 통학에 편리하지 않습니다.. 스포츠 및 피트니스 애호가의 경우 Corsair HS70 Wireless 은 운동을하는 동안 편안함과 안정성이 부족하므로 권장하지 않습니다.. Corsair HS70 Wireless 은 TV를 보면서 최상의 편의성과 건강한 경험을 원하는 사람들에게 적합하지 않습니다..

Polk Audio Buckle

Polk Audio Buckle 은 뛰어난 소음 제거 능력을 가지고 있습니다.. Polk Audio Buckle 은 외부 소음 격리의 관점에서 어려움을 겪고 시끄러운 환경에서 여행이나 통학에 편리하지 않습니다.. Polk Audio Buckle 은 TV를 보면서 최상의 편의성과 건강한 경험을 원하는 사람들에게 적합하지 않습니다.. 녹음 품질 및 음성 채팅 사용과 관련하여 Polk Audio Buckle 은 (는) 경쟁 업체와의 경쟁에서 상당히 유리합니다. Polk Audio Buckle 의 음질은 평균 이하입니다. 특히 중요한 청취의 경우. 소리 누출은 다른 경쟁자보다 나쁘다.. 스포츠 및 피트니스 애호가의 경우 Polk Audio Buckle 은 운동을하는 동안 편안함과 안정성이 부족하므로 권장하지 않습니다.. 게임의 경우 Polk Audio Buckle 은 다른 유사한 헤드셋과 동등하지 않습니다..

Corsair HS70 Wireless vs Polk Audio Buckle Specifications Comparison

Base/Dock

HS70 Wireless Buckle
Dock ChargingNoN/A
Line InNoN/A
Line OutNoN/A
Optical InputNoN/A
PC CompatibleAudio + MicrophoneN/A
PS4 CompatibleAudio + MicrophoneN/A
Power SupplyUSBN/A
RCA InputNoN/A
TypeWireless USB DongleN/A
USB InputYesN/A
Xbox One CompatibleNoN/A

Bass

HS70 Wireless Buckle
High-Bass1.48 dB2.59 dB
Low-Bass0.1 dB4.9 dB
Low-Frequency Extension14.35 Hz10 Hz
Mid-Bass2.65 dB2.82 dB
Std. Err.1.8 dB3.17 dB

Battery

HS70 Wireless Buckle
Audio while chargingYesN/A
Battery Life15.0 hrsN/A
Battery TypeRechargableN/A
Charge Time1.7 hrsN/A
Passive PlaybackNoN/A
Power Saving FeatureAuto-Off TimerN/A

Bluetooth

HS70 Wireless Buckle
Bluetooth VersionN/AN/A
Multi-Device PairingN/AN/A
NFC PairingN/AN/A

Breathability

HS70 Wireless Buckle
Avg.Temp.Difference5.9 C6.1 C

Cable

HS70 Wireless Buckle
ConnectionN/A1/8" TRS
DetachableN/A
LengthN/A4 ft

Case

HS70 Wireless Buckle
HN/AN/A
LN/AN/A
TypeNo casePouch
VolumeN/AN/A
WN/AN/A

Comfort

HS70 Wireless Buckle
Clamping Force1.4 lbs1.2 lbs
Weight0.8 lbs0.8 lbs

Controls

HS70 Wireless Buckle
Additional ButtonsNoNo
Call/Music ControlNoYes
Channel MixingNoN/A
Ease of useGoodGood
FeedbackDecentDecent
Microphone ControlYesNo
Noise Canceling ControlN/AN/A
Talk-ThroughN/AN/A
Volume ControlYesYes

Frequency Response Consistency

HS70 Wireless Buckle
Avg. Std. Deviation0.5 dB0.68 dB

Latency

HS70 Wireless Buckle
Default Latency28 ms0 ms
aptX LatencyN/AN/A
aptX(LL) LatencyN/AN/A

Leakage

HS70 Wireless Buckle
Overall Leakage @ 1ft44.26 dB32.55 dB

Mid

HS70 Wireless Buckle
High-Mid-2.43 dB0.73 dB
Low-Mid-0.12 dB2.74 dB
Mid-Mid-1.23 dB3.29 dB
Std. Err.1.88 dB2.71 dB

Noise Handling

HS70 Wireless Buckle
SpNR25.69 dB7.55 dB

Noise Isolation

HS70 Wireless Buckle
Bass-0.63 dB0.61 dB
Mid-2.04 dB-3.77 dB
Overall Attenuation-11.16 dB-9.93 dB
Self-Noise21.83 dB0 dB
Treble-30.5 dB-26.75 dB

Portability

HS70 Wireless Buckle
H3.3 "3.3 "
L8.1 "7 "
Transmitter requiredYesN/A
Volume160 Cu. Inches168 Cu. Inches
W6.0 "7 "

Recording Quality

HS70 Wireless Buckle
FR Std. Dev.2.6 dB4.69 dB
Gain26.72 dB14.18 dB
HFE6450.8 Hz4005.49 Hz
LFE522.85 Hz329.38 Hz
Weighted THD0.7838.271

Soundstage

HS70 Wireless Buckle
Correlated Crosstalk0.0 dB0.0 dB
PRTF Accuracy (Std. Dev.)3.68 dB4.18 dB
PRTF Distance15.96 dB6.91 dB
PRTF Size (Avg.)6.76 dB1.19 dB

Total Harmonic Distortion

HS70 Wireless Buckle
Weighted THD @ 1003.1963.545
Weighted THD @ 903.3941.024

Treble

HS70 Wireless Buckle
High-Treble0.43 dB-7.84 dB
Low-Treble-0.87 dB-3.52 dB
Mid-Treble0.15 dB-7.61 dB
Std. Err.3.67 dB5.9 dB

Wired

HS70 Wireless Buckle
Analog AudioN/AYes
OS CompatibilityN/AiOS
PC CompatibleN/AAudio Only
PS4 CompatibleN/AAudio Only
USB AudioNoNo
Xbox One CompatibleN/AAudio Only

Wireless Range

HS70 Wireless Buckle
Line of Sight Range70 ftN/A
Obstructed Range45 ftN/A

토론 및 의견

귀하의 의견을 공유하십시오