i7-2600K vs i7-975 - Resident Evil 2 GTX 550 Ti - ゲームパフォーマンスベンチマーク


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Resident Evil 2

i7-2600K 対 i7-975 に Resident Evil 2 使用 GTX 550 Ti - 1080pの、1440P、4K解像度を有する超、高、中、低品質設定でCPUの性能比較を

i7-2600K i7-975

超品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
16.5 FPS
1080p
14.0 FPS
1440p
11.1 FPS
1440p
9.4 FPS
2160p
5.5 FPS
2160p
4.7 FPS
高品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
51.5 FPS
1080p
49.0 FPS
1440p
30.1 FPS
1440p
28.4 FPS
2160p
14.5 FPS
2160p
13.7 FPS
中品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
72.5 FPS
1080p
70.0 FPS
1440p
57.1 FPS
1440p
55.4 FPS
2160p
30.5 FPS
2160p
29.7 FPS
低品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
118.5 FPS
1080p
116.0 FPS
1440p
116.1 FPS
1440p
114.4 FPS
2160p
76.5 FPS
2160p
75.7 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   議論とコメント

   あなたのコメントを共有する