i7-2600K vs i7-975 - Anthem GTX 550 Ti - ゲームパフォーマンスベンチマーク


i7-2600K i7-975

Multi-Thread Performance

8449 Pts
6135 Pts

Single-Thread Performance

1941 Pts
1460 Pts

Anthem

i7-2600K 対 i7-975 に Anthem 使用 GTX 550 Ti - 1080pの、1440P、4K解像度を有する超、高、中、低品質設定でCPUの性能比較を

i7-2600K i7-975

超品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
5.8 FPS
1080p
4.9 FPS
1440p
4.6 FPS
1440p
3.9 FPS
2160p
2.5 FPS
2160p
2.1 FPS
高品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
40.8 FPS
1080p
39.9 FPS
1440p
23.6 FPS
1440p
22.9 FPS
2160p
11.5 FPS
2160p
11.1 FPS
中品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
61.8 FPS
1080p
60.9 FPS
1440p
50.6 FPS
1440p
49.9 FPS
2160p
27.5 FPS
2160p
27.1 FPS
低品質
解像 度 1秒あたりのフレーム数
1080p
107.8 FPS
1080p
106.9 FPS
1440p
109.6 FPS
1440p
108.9 FPS
2160p
73.5 FPS
2160p
73.1 FPS
i7-2600K
  i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 specifications

   i7-2600K vs i7-975 Architecture

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cache

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Cores

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Performance

   i7-2600K i7-975

   i7-2600K vs i7-975 Physical

   i7-2600K i7-975

   Compare i7-2600K vs i7-975 in more games


   議論とコメント

   あなたのコメントを共有する