בדיקה RTX 3070 עם 27" Acer XZ271U ב 1440p 144 hz

Within 80% of max refresh Within 90% of max refresh Within 100% of max refresh
קצב רענון מרבי הגדרות איכות של בחינת ביצועים מסגרות לשניה %
144Hz אולטרה איכות
136.5 FPS
94.8%
144Hz איכות גבוהה
155.5 FPS
108.0%
144Hz איכות בינונית
182.5 FPS
126.7%
144Hz איכות נמוכה
241.5 FPS
167.7%

דיון והערות

שתף את ההערות שלך