בדיקה RTX 2080 עם 27" Acer XZ271U ב 1440p 144 hz

Within 80% of max refresh Within 90% of max refresh Within 100% of max refresh
קצב רענון מרבי הגדרות איכות של בחינת ביצועים מסגרות לשניה %
144Hz אולטרה איכות
105.9 FPS
73.5%
144Hz איכות גבוהה
124.9 FPS
86.7%
144Hz איכות בינונית
151.9 FPS
105.5%
144Hz איכות נמוכה
210.9 FPS
146.5%

דיון והערות

שתף את ההערות שלך