בדיקה RTX 2070 עם 27" Acer XZ271U ב 1440p 144 hz

Within 80% of max refresh Within 90% of max refresh Within 100% of max refresh
קצב רענון מרבי הגדרות איכות של בחינת ביצועים מסגרות לשניה %
144Hz אולטרה איכות
106.7 FPS
74.1%
144Hz איכות גבוהה
125.7 FPS
87.3%
144Hz איכות בינונית
152.7 FPS
106.0%
144Hz איכות נמוכה
211.7 FPS
147.0%

דיון והערות

שתף את ההערות שלך