בדיקה GTX 1080 עם 27" Acer XZ271U ב 1440p 144 hz

Within 80% of max refresh Within 90% of max refresh Within 100% of max refresh
קצב רענון מרבי הגדרות איכות של בחינת ביצועים מסגרות לשניה %
144Hz אולטרה איכות
82.6 FPS
57.4%
144Hz איכות גבוהה
101.6 FPS
70.6%
144Hz איכות בינונית
128.6 FPS
89.3%
144Hz איכות נמוכה
187.6 FPS
130.3%

דיון והערות

שתף את ההערות שלך