בדיקה GTX 1070 עם 27" Acer XZ271U ב 1440p 144 hz

Within 80% of max refresh Within 90% of max refresh Within 100% of max refresh
קצב רענון מרבי הגדרות איכות של בחינת ביצועים מסגרות לשניה %
144Hz אולטרה איכות
69.8 FPS
48.5%
144Hz איכות גבוהה
88.8 FPS
61.7%
144Hz איכות בינונית
115.8 FPS
80.4%
144Hz איכות נמוכה
174.8 FPS
121.4%

דיון והערות

שתף את ההערות שלך