Battlefield 1 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

 Battlefield 1 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

ביצועי המשחק בהגדרות אולטרה איכות

שינוי הגדרות איכות

רזולוציה 1920x1080

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
338.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
295.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
225.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
186.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
176.1 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
169.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
169.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
167.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
165.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
162.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
161.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
161.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
160.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
155.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
155.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
148.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
144.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
142.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
140.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
135.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
133.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
129.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
123.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
123.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
117.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
116.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
113.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
112.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
111.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
111.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
108.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
106.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
102.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
101.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
99.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
97.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
96.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
95.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
95.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
93.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
90.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
88.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
86.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
83.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
81.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
77.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
77.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
77.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
76.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
74.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
69.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
63.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
63.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
63.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
61.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
53.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
52.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
52.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
51.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
47.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
44.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
44.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
40.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
39.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
37.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
37.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
35.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
33.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
30.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
30.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
21.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
21.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
21.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
18.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
18.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
17.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
12.3 FPS

רזולוציה 2560x1440

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
263.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
229.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
175.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
163.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
161.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
159.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
156.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
146.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
139.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
136.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
134.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
131.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
129.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
125.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
118.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
111.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
107.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
105.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
102.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
100.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
96.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
96.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
95.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
92.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
87.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
87.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
87.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
81.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
79.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
78.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
77.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
77.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
74.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
71.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
70.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
70.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
67.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
67.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
66.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
65.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
64.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
64.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
62.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
55.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
54.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
54.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
49.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
49.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
49.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
46.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
46.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
46.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
38.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
37.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
32.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
29.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
28.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
27.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
27.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
25.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
24.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
22.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
22.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
15.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
13.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
13.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
12.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
11.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
8.9 FPS

רזולוציה 3840x2160

שנה כרטיס גרפי חיר מסגרות לשניה
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₪ 5,651
151.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₪ 2,635
132.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₪ 9,421
102.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₪ 1,881
101.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₪ 1,881
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₪ 4,897
99.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₪ 4,520
98.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₪ 11,306
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₪ 2,635
88.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₪ 2,635
78.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₪ 2,861
74.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₪ 2,635
73.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₪ 1,881
72.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₪ 1,504
70.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₪ 1,316
65.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₪ 1,052
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₪ 1,881
59.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₪ 1,508
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₪ 1,504
56.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₪ 1,881
56.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₪ 7,321
55.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₪ 1,542
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₪ 1,320
52.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₪ 1,052
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₪ 863
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₪ 7,001
47.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₪ 1,504
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₪ 6,680
47.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₪ 2,447
45.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₪ 6,500
45.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₪ 829
44.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₪ 7,370
42.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₪ 1,052
41.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₪ 5,877
40.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₪ 5,953
39.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₪ 5,715
38.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₪ 603
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₪ 750
38.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₪ 863
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₪ 4,162
36.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₪ 2,070
35.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₪ 4,170
35.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₪ 6,628
35.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₪ 637
34.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₪ 4,468
34.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₪ 958
30.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₪ 562
30.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₪ 637
29.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₪ 641
29.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₪ 3,766
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₪ 4,927
26.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₪ 4,927
26.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₪ 3,721
26.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₪ 5,071
25.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₪ 5,071
25.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₪ 5,071
25.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₪ 4,468
23.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₪ 4,339
21.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₪ 637
20.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₪ 4,671
20.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₪ 4,750
20.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₪ 637
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₪ 3,303
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₪ 373
17.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₪ 2,828
15.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₪ 4,788
15.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₪ 528
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₪ 4,004
14.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₪ 4,833
13.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₪ 298
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₪ 298
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₪ 3,721
12.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₪ 2,417
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₪ 3,721
12.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₪ 3,480
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₪ 3,480
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₪ 2,383
8.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₪ 2,432
7.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₪ 2,266
7.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₪ 4,094
6.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₪ 2,398
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₪ 4,219
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₪ 2,138
4.8 FPS
 Battlefield 1 משחק אולטרה איכות ב איכות הגדרת בחינות-כרטיסים מרובים נבדק

Battlefield 1 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Core i5 6600K / AMD FX-6350
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64-bit Windows 7, Windows 8.1 and Windows 10
  • VIDEO CARD: DirectX 11.0 Compatible video card with 2 GB VRAM (AMD Radeon HD 7850 / nVidia GeForce GTX 660)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2 GB

דיון והערות

שתף את ההערות שלך