For Honor 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

 For Honor 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

超级品质 设置下的游戏性能

更改质量设置

解析度 1920x1080

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
399.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
348.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
266.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
244.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
241.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
238.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
219.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
216.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
204.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
190.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
187.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
186.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
180.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
168.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
164.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
162.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
156.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
153.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
149.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
148.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
143.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
140.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
140.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
137.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
132.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
132.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
123.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
122.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
122.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
121.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
117.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
117.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
113.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
112.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
110.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
109.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
109.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
104.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
104.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
103.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
98.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
98.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
98.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
98.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
98.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
97.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
95.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
95.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
93.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
93.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
90.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
90.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
89.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
89.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
88.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
87.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
87.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
86.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
84.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
84.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
84.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
84.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
78.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
77.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
74.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
70.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
68.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
68.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
66.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
66.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
66.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
63.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
63.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
63.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
63.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
62.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
61.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
61.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
60.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
59.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
58.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
58.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
57.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
57.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
57.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
56.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
55.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
55.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
55.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
55.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
54.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
54.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
52.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
49.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
49.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
49.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
46.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
46.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
46.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
46.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
45.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
44.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
43.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
42.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
40.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
40.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
40.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
40.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
39.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
39.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
39.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
38.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
37.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
37.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
37.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
37.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
37.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
36.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
36.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
35.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
35.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
34.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
34.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
34.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
34.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
34.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
34.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
32.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
31.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
29.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
29.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
29.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
28.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
28.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
28.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
28.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
28.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
26.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
25.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
25.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
23.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
20.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
20.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
20.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
19.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
19.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
19.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
19.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
18.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
17.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
17.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
17.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
16.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
15.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
14.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
14.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
11.9 FPS

解析度 2560x1440

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
233.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
203.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
155.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
142.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
140.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
139.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
128.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
119.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
111.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
109.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
108.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
104.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
96.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
95.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
90.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
87.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
83.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
82.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
82.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
77.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
72.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
71.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
70.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
68.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
64.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
64.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
63.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
63.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
61.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
60.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
60.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
57.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
57.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
57.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
57.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
55.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
55.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
54.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
54.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
53.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
52.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
52.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
52.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
51.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
51.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
49.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
49.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
49.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
46.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
43.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
41.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
39.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
39.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
39.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
38.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
37.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
37.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
37.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
36.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
36.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
34.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
33.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
33.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
33.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
32.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
32.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
32.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
31.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
31.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
28.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
27.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
27.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
27.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
25.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
24.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
23.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
23.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
22.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
22.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
22.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
21.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
21.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
20.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
20.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
20.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
20.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
20.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
18.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
17.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
16.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
16.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
16.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
16.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
16.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
16.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
15.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
14.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
12.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
11.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
11.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
10.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
9.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
9.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
7.0 FPS

解析度 3840x2160

显卡 价钱 每秒帧数
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ¥ 10,388
116.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ¥ 4,844
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ¥ 3,458
77.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ¥ 17,318
71.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ¥ 3,458
70.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ¥ 9,002
69.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ¥ 4,844
64.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ¥ 20,783
63.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ¥ 4,844
59.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ¥ 3,458
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ¥ 5,260
54.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ¥ 4,844
54.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ¥ 2,765
52.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ¥ 2,419
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ¥ 2,772
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ¥ 3,458
45.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ¥ 1,934
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ¥ 2,426
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ¥ 3,458
43.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ¥ 2,834
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ¥ 13,458
41.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ¥ 2,765
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ¥ 1,934
41.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ¥ 2,765
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ¥ 1,587
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ¥ 12,869
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ¥ 1,525
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ¥ 12,280
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ¥ 11,947
35.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ¥ 6,923
35.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ¥ 13,548
34.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ¥ 10,804
34.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ¥ 4,498
32.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ¥ 4,498
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ¥ 1,934
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ¥ 10,388
31.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ¥ 1,109
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ¥ 7,651
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ¥ 10,506
30.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ¥ 4,498
30.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ¥ 7,665
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ¥ 1,379
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ¥ 3,805
28.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ¥ 1,760
28.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ¥ 10,943
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ¥ 12,183
28.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ¥ 3,805
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ¥ 1,587
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ¥ 8,212
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ¥ 1,178
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ¥ 6,923
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ¥ 6,923
26.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ¥ 2,772
26.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ¥ 6,923
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ¥ 2,973
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ¥ 4,844
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ¥ 1,171
25.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ¥ 1,171
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ¥ 6,923
25.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ¥ 3,805
24.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ¥ 2,280
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ¥ 2,280
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ¥ 6,840
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ¥ 1,033
24.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ¥ 2,765
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ¥ 1,241
22.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ¥ 8,212
21.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ¥ 4,498
20.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ¥ 9,321
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ¥ 9,321
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ¥ 9,321
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ¥ 9,058
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ¥ 9,058
19.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ¥ 13,576
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ¥ 3,458
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ¥ 4,844
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ¥ 1,587
18.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ¥ 2,072
18.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ¥ 8,836
18.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ¥ 4,844
17.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ¥ 8,732
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ¥ 2,765
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ¥ 8,656
17.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ¥ 1,171
17.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ¥ 7,976
16.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ¥ 8,309
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ¥ 8,656
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ¥ 3,458
16.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ¥ 3,805
16.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ¥ 8,586
16.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ¥ 1,726
16.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ¥ 1,379
16.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ¥ 8,378
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ¥ 1,934
16.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ¥ 8,337
15.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ¥ 1,379
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ¥ 2,765
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ¥ 6,071
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ¥ 8,053
14.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ¥ 1,726
14.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ¥ 3,112
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ¥ 1,171
13.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ¥ 3,458
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ¥ 2,072
13.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ¥ 1,241
13.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ¥ 1,102
12.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ¥ 8,801
12.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ¥ 7,623
12.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ¥ 1,033
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ¥ 686
11.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ¥ 2,419
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ¥ 1,587
11.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ¥ 1,033
11.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ¥ 7,505
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ¥ 5,198
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ¥ 7,478
11.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ¥ 2,557
11.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ¥ 7,443
11.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ¥ 7,415
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ¥ 7,387
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ¥ 7,360
11.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ¥ 3,458
10.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ¥ 7,332
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ¥ 7,332
10.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ¥ 1,726
10.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ¥ 7,415
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ¥ 1,171
10.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ¥ 8,884
10.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ¥ 2,072
10.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ¥ 1,033
10.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,920
10.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ¥ 4,858
10.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ¥ 970
10.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ¥ 7,180
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ¥ 1,726
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ¥ 7,089
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ¥ 7,041
9.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ¥ 1,656
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ¥ 548
8.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ¥ 2,419
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ¥ 1,379
8.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ¥ 1,033
8.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ¥ 6,840
8.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ¥ 4,442
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ¥ 6,840
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ¥ 1,033
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ¥ 6,840
8.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ¥ 2,488
7.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ¥ 1,241
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ¥ 6,681
7.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ¥ 4,498
7.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ¥ 548
6.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ¥ 2,072
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ¥ 6,396
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ¥ 6,396
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ¥ 4,380
6.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ¥ 755
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ¥ 1,033
5.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ¥ 2,072
5.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ¥ 3,112
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ¥ 755
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ¥ 4,470
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ¥ 4,165
5.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ¥ 617
5.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ¥ 7,526
4.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ¥ 894
4.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ¥ 4,408
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ¥ 7,755
4.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ¥ 5,946
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ¥ 3,929
3.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ¥ 686
3.5 FPS
 For Honor 游戏在 超级品质 质量设置基准 - 多张卡测试

For Honor Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX-Compatible using the latest drivers
  • FREE DISK SPACE: 40 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

讨论和评论

分享您的评论