AMD Radeon RX VEGA 6 Danh sách so sánh hiệu suất và bảng tùy chỉnh

Performance Comparison of AMD Radeon RX VEGA 6 variants of the AMD Radeon RX VEGA 6 Graphics Card.

Graphics Card GPU Clock Boost Clock Memory Clock Average 1080p FPS Average 1440p FPS Average 4K FPS
AMD Radeon RX VEGA 6 MHz MHz MHz
11.1
8.0
4.5