AMD Radeon RX 5600 XT Danh sách so sánh hiệu suất và bảng tùy chỉnh

Performance Comparison of AMD Radeon RX 5600 XT variants of the AMD Radeon RX 5600 XT Graphics Card.

Graphics Card GPU Clock Boost Clock Memory Clock Average 1080p FPS Average 1440p FPS Average 4K FPS
AMD Radeon RX 5600 XT 1450 MHz 1800 MHz 1000 MHz
109.7
80.8
47.2