AMD Radeon R9 M280X Danh sách so sánh hiệu suất và bảng tùy chỉnh

Performance Comparison of AMD Radeon R9 M280X variants of the AMD Radeon R9 M280X Graphics Card.

Graphics Card GPU Clock Boost Clock Memory Clock Average 1080p FPS Average 1440p FPS Average 4K FPS
AMD Radeon R9 M280X MHz MHz MHz
28.0
20.5
11.2