World War Z Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 World War Z Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
288.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
251.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
214.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
214.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
212.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
192.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
171.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
169.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
162.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
160.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
157.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
155.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
154.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
148.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
144.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
141.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
137.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
124.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
118.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
115.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
114.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
107.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
107.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
102.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
99.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
98.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
97.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
96.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
96.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
94.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
92.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
92.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
91.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
88.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
87.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
86.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
85.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
84.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
83.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
83.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
80.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
78.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
77.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
73.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
73.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
72.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
71.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
69.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
68.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
66.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
66.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
65.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
65.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
64.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
63.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
63.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
62.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
62.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
61.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
60.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
60.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
59.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
58.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
58.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
57.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
56.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
55.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
53.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
51.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
50.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
48.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
48.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
46.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
45.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
44.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
44.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
43.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
42.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
42.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
41.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
41.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
40.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
40.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
39.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
39.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
39.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
37.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
36.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
36.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
34.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
34.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
34.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
34.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
33.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
32.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
32.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
32.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
31.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
31.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
31.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
30.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
30.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
30.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
30.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
30.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
30.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
29.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
28.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
28.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
27.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
27.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
27.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
26.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
25.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
25.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
25.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
25.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
25.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
24.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
24.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
24.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
23.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
23.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
22.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
21.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
21.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
21.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
21.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
20.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
20.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
19.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
18.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
18.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
18.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
17.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
17.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
16.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
16.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
16.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
15.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
14.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
13.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
13.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
13.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
13.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
12.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
8.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
210.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
183.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
156.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
156.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
154.7 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
140.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
125.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
123.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
118.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
117.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
114.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
113.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
112.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
108.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
105.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
102.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
90.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
86.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
83.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
78.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
78.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
74.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
72.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
71.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
71.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
70.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
70.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
68.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
67.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
67.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
67.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
66.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
66.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
64.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
63.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
63.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
62.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
61.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
60.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
59.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
57.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
56.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
56.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
53.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
53.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
52.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
52.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
50.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
50.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
49.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
48.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
48.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
47.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
47.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
47.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
46.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
46.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
45.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
45.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
44.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
44.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
43.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
43.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
42.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
42.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
42.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
41.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
40.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
39.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
37.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
37.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
37.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
37.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
36.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
35.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
35.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
33.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
32.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
32.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
32.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
31.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
31.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
31.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
30.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
30.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
29.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
29.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
29.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
28.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
28.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
28.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
27.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
27.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
27.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
26.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
25.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
25.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
24.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
24.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
24.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
23.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
23.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
23.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
23.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
23.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
23.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
22.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
22.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
21.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
20.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
20.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
20.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
20.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
20.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
19.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
19.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
19.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
18.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
18.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
18.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
18.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
17.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
17.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
17.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
17.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
16.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
15.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
15.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
15.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
14.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
14.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
14.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
14.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
13.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
13.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
12.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
12.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
10.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
9.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
9.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
9.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
9.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
8.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
6.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
122.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
90.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
89.1 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
72.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
70.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
68.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
67.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
65.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
65.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
64.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
62.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
60.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
58.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
52.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
50.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
48.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
47.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
45.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
44.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
41.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
41.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
41.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
40.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
40.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
39.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
39.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
38.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
38.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
38.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
37.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
36.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
36.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
35.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
35.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
34.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
34.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
33.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
33.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
32.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
32.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
30.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
30.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
29.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
28.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
28.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
27.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
27.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
26.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
26.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
26.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
25.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
25.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
24.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
24.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
23.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
22.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
21.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
21.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
21.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
21.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
20.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
20.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
19.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
18.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
18.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
18.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
18.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
18.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
17.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
17.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
17.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
17.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
17.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
16.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
16.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
15.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
14.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
14.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
14.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
14.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
14.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
13.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
13.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
13.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
13.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
13.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
12.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
11.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
11.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
11.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
11.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
10.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
10.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
10.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
10.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
10.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
10.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
9.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
9.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
8.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
8.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
8.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
8.4 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
7.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
7.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
7.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
7.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
5.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
5.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
5.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.5 FPS
 World War Z Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

World War Z Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Core i3-3220/AMD A10-5700
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 and later
  • VIDEO CARD: GF650Ti/ Intel 630/ Radeon HD 5870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 35 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn