Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng thấp chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
310.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
283.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
241.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
224.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
224.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
222.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
221.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
213.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
207.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
207.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
205.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
201.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
198.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
194.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
187.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
184.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
179.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
176.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
171.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
166.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
165.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
163.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
157.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
254.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
235.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
206.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
205.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
204.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
204.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
195.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
193.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
191.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
183.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
179.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
176.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
176.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
173.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
168.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
163.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
162.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
159.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
154.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
151.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
149.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
148.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
143.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
155.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
144.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
129.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
128.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
127.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
127.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
121.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
121.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
120.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
114.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
112.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
107.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
106.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
103.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
102.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
101.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
100.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
97.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
97.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
96.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
92.7 FPS
 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng thấp tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Total War: Warhammer II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 5 GB
  • OS: Windows 7 64Bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn