Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cao chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
243.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
216.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
174.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
157.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
157.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
154.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
146.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
140.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
140.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
138.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
134.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
131.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
127.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
120.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
117.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
112.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
109.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
104.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
99.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
98.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
96.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
90.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
168.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
149.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
120.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
119.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
118.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
118.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
109.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
107.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
105.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
97.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
93.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
90.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
90.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
87.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
82.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
77.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
76.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
73.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
68.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
65.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
63.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
62.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
57.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
93.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
82.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
67.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
66.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
65.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
65.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
59.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
59.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
58.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
52.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
49.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
45.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
44.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
41.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
40.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
39.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
38.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
32.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
30.7 FPS
 Total War: Warhammer II Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Total War: Warhammer II Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core 2 Duo 3.0Ghz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 5 GB
  • OS: Windows 7 64Bit
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 460 1GB | AMD Radeon HD 5770 1GB | Intel HD4000 @720p
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn