Shadow of War Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Shadow of War Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
265.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
231.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
176.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
154.6 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
146.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
145.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
143.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
137.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
134.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
130.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
126.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
124.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
124.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
121.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
114.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
105.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
104.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
93.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
89.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
82.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
80.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
79.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
71.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
187.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
163.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
125.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
117.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
116.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
115.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
114.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
106.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
101.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
99.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
89.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
89.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
88.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
84.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
77.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
70.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
69.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
60.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
59.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
53.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
52.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
46.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
111.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
97.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
74.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
73.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
65.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
63.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
53.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
52.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
50.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
50.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
46.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
42.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
41.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
39.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
35.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
33.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
32.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
29.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
27.5 FPS
 Shadow of War Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Shadow of War Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1 with Platform Update
  • VIDEO CARD: AMD HD 7870, 2 GB / NVIDIA GTX 660, 2 GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 70 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn