Shadow of War Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Shadow of War Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
321.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
287.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
232.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
210.6 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
202.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
201.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
199.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
193.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
190.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
186.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
182.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
180.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
180.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
177.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
170.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
161.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
160.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
149.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
145.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
138.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
136.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
135.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
127.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
233.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
209.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
171.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
163.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
162.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
161.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
160.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
152.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
147.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
145.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
135.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
135.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
134.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
130.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
123.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
116.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
116.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
115.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
106.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
105.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
99.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
98.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
92.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
136.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
122.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
99.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
98.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
90.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
88.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
84.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
78.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
77.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
75.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
75.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
71.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
67.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
66.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
64.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
60.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
58.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
57.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
54.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
52.5 FPS
 Shadow of War Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Shadow of War Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1 with Platform Update
  • VIDEO CARD: AMD HD 7870, 2 GB / NVIDIA GTX 660, 2 GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 70 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn