Shadow of War Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Shadow of War Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cao chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
300.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
266.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
211.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
189.6 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
181.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
178.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
172.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
169.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
165.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
161.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
159.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
159.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
156.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
149.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
140.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
128.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
124.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
117.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
115.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
114.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
106.1 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
206.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
182.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
144.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
136.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
135.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
134.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
133.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
125.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
120.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
118.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
108.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
108.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
107.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
103.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
96.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
89.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
89.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
88.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
79.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
78.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
72.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
71.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
65.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
120.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
106.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
83.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
83.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
83.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
74.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
72.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
68.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
62.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
61.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
59.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
59.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
55.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
51.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
50.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
48.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
44.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
42.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
41.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
38.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
36.5 FPS
 Shadow of War Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Shadow of War Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: AMD FX-4350, 4.2 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 6 GB
  • OS: Windows 7 SP1 with Platform Update
  • VIDEO CARD: AMD HD 7870, 2 GB / NVIDIA GTX 660, 2 GB
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 70 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn