Rocket League Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Rocket League Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
1,161.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
1,012.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
774.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
712.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
703.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
695.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
638.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
630.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
596.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
553.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
547.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
544.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
540.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
525.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
525.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
480.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
456.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
448.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
435.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
432.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
417.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
410.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
410.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
401.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
387.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
386.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
378.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
361.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
357.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
356.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
352.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
342.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
341.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
328.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
322.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
320.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
320.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
317.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
305.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
304.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
301.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
289.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
288.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
288.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
287.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
287.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
284.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
279.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
279.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
273.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
272.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
264.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
262.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
261.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
260.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
258.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
256.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
255.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
253.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
248.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
247.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
246.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
245.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
245.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
230.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
226.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
216.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
206.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
199.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
199.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
199.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
195.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
195.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
192.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
185.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
185.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
185.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
183.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
183.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
178.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
178.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
175.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
173.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
173.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
170.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
169.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
168.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
168.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
166.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
164.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
163.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
162.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
161.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
160.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
158.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
158.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
154.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
144.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
144.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
143.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
136.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
136.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
135.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
134.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
133.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
128.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
127.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
122.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
119.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
119.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
118.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
118.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
116.6 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
116.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
116.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
115.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
114.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
113.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
112.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
110.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
109.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
109.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
108.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
108.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
107.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
107.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
106.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
103.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
102.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
101.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
101.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
100.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
100.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
100.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
99.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
95.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
93.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
89.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
86.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
86.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
84.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
83.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
83.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
83.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
83.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
83.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
83.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
75.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
75.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
74.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
70.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
69.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
63.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
60.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
60.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
60.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
57.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
57.0 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
56.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
55.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
54.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
52.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
52.1 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
50.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
47.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
45.8 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
43.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
43.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
38.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
35.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
34.7 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
498.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
434.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
332.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
305.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
301.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
298.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
273.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
270.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
255.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
237.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
234.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
233.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
224.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
220.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
219.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
205.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
195.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
192.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
186.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
185.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
178.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
176.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
176.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
172.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
166.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
165.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
154.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
154.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
153.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
152.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
151.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
146.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
146.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
140.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
138.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
137.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
137.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
136.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
130.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
130.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
129.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
124.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
123.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
123.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
123.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
122.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
119.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
119.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
117.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
116.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
113.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
112.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
112.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
111.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
111.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
110.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
109.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
108.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
106.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
106.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
105.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
105.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
105.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
98.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
97.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
92.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
88.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
85.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
85.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
85.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
83.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
83.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
82.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
79.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
79.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
79.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
78.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
78.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
76.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
76.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
74.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
73.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
72.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
72.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
72.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
71.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
70.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
69.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
69.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
69.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
68.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
68.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
67.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
66.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
62.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
61.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
61.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
58.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
58.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
58.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
57.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
57.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
55.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
54.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
52.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
51.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
50.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
50.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
50.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
50.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
49.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
49.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
49.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
48.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
48.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
47.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
46.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
46.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
46.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
46.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
46.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
46.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
45.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
44.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
43.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
43.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
43.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
43.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
42.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
42.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
41.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
39.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
38.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
37.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
37.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
36.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
35.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
35.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
35.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
35.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
35.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
35.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
32.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
32.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
32.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
30.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
29.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
27.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
26.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
26.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
24.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
24.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
24.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
23.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
23.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
22.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
22.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
21.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
20.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
19.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
18.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
18.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
16.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
15.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
14.9 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
233.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
203.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
142.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
140.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
139.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
128.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
119.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
109.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
108.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
105.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
102.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
102.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
96.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
91.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
90.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
87.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
83.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
82.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
77.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
72.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
72.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
71.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
70.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
68.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
64.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
64.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
63.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
61.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
60.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
60.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
57.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
57.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
57.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
57.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
57.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
55.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
55.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
54.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
54.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
53.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
52.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
52.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
52.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
51.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
51.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
49.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
49.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
49.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
46.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
41.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
39.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
39.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
38.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
37.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
37.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
37.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
36.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
36.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
34.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
33.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
33.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
33.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
32.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
32.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
32.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
31.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
31.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
28.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
27.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
27.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
27.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
25.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
24.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
23.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
23.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
22.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
22.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
21.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
20.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
20.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
20.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
20.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
18.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
17.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
16.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
16.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
15.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
14.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
11.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
11.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.9 FPS
 Rocket League Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Rocket League Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Info
  • CPU SPEED: 2.4 GHz Dual core
  • RAM: 2 GB
  • OS: Windows 7 or Newer
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 260 or ATI 4850
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 5 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 512 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn
B
Bad fps report 1 year ago
It says that the 750 ti on ultra only runs at 72 fps, but my 750 ti runs it at 120 on ultra.
0 0