Red Dead Redemption 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Red Dead Redemption 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
127.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
110.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
85.9 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
83.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
70.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
69.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
65.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
60.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
60.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
59.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
57.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
57.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
52.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
52.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
50.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
48.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
47.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
47.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
46.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
46.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
45.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
45.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
45.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
44.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
42.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
39.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
39.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
38.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
37.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
36.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
36.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
35.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
34.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
33.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
33.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
32.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
32.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
32.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
32.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
31.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
30.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
30.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
29.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
29.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
28.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
28.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
28.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
28.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
28.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
28.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
28.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
27.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
27.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
27.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
27.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
25.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
25.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
24.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
22.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
22.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
22.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
22.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
22.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
21.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
21.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
20.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
20.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
20.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
20.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
20.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
19.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
19.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
19.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
19.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
19.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
18.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
18.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
18.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
18.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
18.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
17.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
17.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
17.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
17.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
17.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
17.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
15.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
15.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
15.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
15.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
15.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
14.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
14.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
14.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
14.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
14.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
13.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
13.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
13.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
13.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
12.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
12.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
12.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
12.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
12.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
12.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
12.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
12.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
12.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
11.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
11.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
11.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
11.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
11.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
11.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
11.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
11.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
10.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
10.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
10.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
9.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
9.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
9.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
9.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
9.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
9.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
8.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
8.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
8.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
7.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
7.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
6.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
6.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
6.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
6.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
6.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
104.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
90.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
70.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
69.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
68.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
67.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
58.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
56.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
53.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
49.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
49.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
48.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
47.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
46.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
41.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
40.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
39.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
39.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
38.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
38.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
37.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
37.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
34.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
34.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
32.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
30.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
30.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
29.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
29.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
29.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
28.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
27.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
27.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
26.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
26.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
26.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
25.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
24.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
23.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
23.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
23.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
23.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
23.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
23.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
23.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
22.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
22.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
22.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
22.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
20.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
20.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
18.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
18.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
18.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
18.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
18.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
17.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
17.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
16.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
16.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
16.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
16.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
16.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
15.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
15.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
15.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
15.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
15.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
15.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
14.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
14.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
14.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
14.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
14.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
14.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
13.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
12.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
12.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
12.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
12.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
12.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
12.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
12.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
11.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
11.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
11.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
10.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
10.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
10.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
10.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
10.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
10.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
10.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
10.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
10.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
10.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
9.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
9.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
9.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
9.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
9.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
9.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
9.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
9.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
9.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
8.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
8.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
8.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
7.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
7.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
7.6 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
7.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
7.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
7.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
6.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
6.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
6.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
5.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
5.2 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
5.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
5.1 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
4.6 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.1 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
66.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
57.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
44.6 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
44.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
43.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
42.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
36.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
36.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
34.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
31.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
31.3 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
30.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
30.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
29.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
27.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
27.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
26.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
25.3 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
24.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
24.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
24.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
23.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
23.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
22.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
22.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
22.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
20.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
20.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
20.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
19.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
18.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
18.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
18.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
17.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
17.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
17.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
17.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
17.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
16.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
16.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
16.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
15.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
15.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
15.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
15.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
15.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
14.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
14.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
14.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
14.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
14.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
14.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
14.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
14.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
13.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
13.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
13.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
11.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
11.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
11.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
11.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
11.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
11.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
11.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
10.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
10.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
10.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
10.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
10.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
10.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
10.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
10.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
10.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
10.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
9.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
9.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
9.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
9.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
9.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
9.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
9.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
9.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
9.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
9.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
9.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
8.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
8.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
8.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
8.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
7.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
7.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
7.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
7.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
7.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
7.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
7.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
7.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
6.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
6.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
6.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
6.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
6.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
6.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
6.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
6.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
6.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
6.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
6.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
6.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
6.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
6.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
6.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
6.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
5.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
5.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
5.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
5.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
5.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
5.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
5.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
5.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
5.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
5.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
5.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
4.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
4.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
4.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
4.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
4.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
4.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
4.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
4.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
4.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
4.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
3.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
3.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
3.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
3.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
3.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
3.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
3.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
3.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
2.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
2.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
2.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
2.0 FPS
 Red Dead Redemption 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Red Dead Redemption 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2500K / AMD FX-6300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 770 2GB / AMD Radeon R9 280
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 150 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn