Overwatch Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Overwatch Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
439.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
382.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
293.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
248.2 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
242.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
239.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
236.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
223.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
215.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
210.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
209.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
206.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
188.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
181.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
177.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
173.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
170.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
163.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
156.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
155.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
154.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
154.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
153.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
150.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
149.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
146.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
146.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
142.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
142.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
138.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
136.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
136.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
129.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
127.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
121.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
121.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
117.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
116.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
114.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
112.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
109.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
108.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
108.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
106.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
106.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
105.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
104.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
99.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
98.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
97.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
96.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
93.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
88.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
84.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
84.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
82.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
82.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
81.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
80.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
79.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
79.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
79.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
74.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
74.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
70.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
69.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
67.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
66.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
63.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
61.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
60.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
59.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
58.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
58.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
57.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
57.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
57.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
56.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
54.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
54.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
49.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
49.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
49.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
49.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
47.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
45.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
45.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
44.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
44.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
44.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
41.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
41.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
41.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
40.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
39.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
39.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
38.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
38.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
35.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
34.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
33.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
33.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
33.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
33.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
31.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
31.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
31.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
31.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
30.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
25.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
25.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
15.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
15.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
14.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
13.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
10.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
300.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
262.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
200.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
171.8 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
167.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
165.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
163.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
154.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
149.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
145.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
143.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
142.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
126.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
125.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
122.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
117.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
114.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
112.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
108.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
107.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
107.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
106.5 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
104.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
103.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
101.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
100.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
98.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
96.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
94.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
94.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
89.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
88.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
82.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
79.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
79.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
78.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
77.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
75.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
74.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
74.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
73.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
73.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
72.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
71.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
67.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
67.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
67.3 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
66.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
64.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
60.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
58.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
58.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
56.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
56.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
56.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
55.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
54.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
54.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
54.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
51.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
51.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
49.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
47.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
46.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
46.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
43.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
42.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
41.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
41.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
40.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
40.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
39.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
39.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
39.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
39.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
39.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
37.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
37.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
35.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
34.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
34.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
33.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
33.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
31.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
30.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
30.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
30.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
29.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
28.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
28.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
27.9 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
27.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
26.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
26.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
26.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
25.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
25.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
23.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
23.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
23.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
23.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
23.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
22.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
22.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
21.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
18.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
158.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
137.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
105.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
87.8 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
86.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
85.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
83.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
79.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
76.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
75.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
74.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
73.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
66.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
64.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
63.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
58.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
58.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
55.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
55.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
55.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
55.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
53.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
53.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
52.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
51.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
51.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
50.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
48.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
45.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
45.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
44.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
41.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
41.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
40.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
40.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
39.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
38.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
38.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
37.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
37.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
37.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
37.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
35.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
35.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
34.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
34.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
33.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
30.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
30.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
29.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
28.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
28.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
28.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
28.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
26.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
26.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
25.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
24.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
24.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
23.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
22.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
21.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
21.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
21.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
21.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
21.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
20.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
20.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
20.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
20.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
19.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
19.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
18.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
17.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
17.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
17.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
16.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
16.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
16.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
15.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
15.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
14.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
14.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
14.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
13.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
13.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
12.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
11.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
11.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
11.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
11.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
11.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
11.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.6 FPS
 Overwatch Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Overwatch Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3 or AMD Phenom X3 8650
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows Vista/7/ 8/10 64-bit (latest Service Pack)
  • VIDEO CARD: Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 4850, or Intel HD Graphics 4400
  • PIXEL SHADER: 4.0
  • VERTEX SHADER: 4.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 768 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn