Metro Exodus Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Metro Exodus Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
149.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
130.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
100.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
99.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
98.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
82.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
76.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
71.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
70.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
67.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
67.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
62.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
61.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
58.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
58.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
56.9 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
56.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
55.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
54.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
53.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
53.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
52.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
52.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
51.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
45.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
43.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
42.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
41.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
40.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
39.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
39.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
38.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
38.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
37.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
37.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
37.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
35.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
35.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
35.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
34.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
33.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
33.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
33.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
33.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
33.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
32.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
32.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
31.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
31.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
31.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
29.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
29.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
29.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
26.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
26.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
26.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
26.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
26.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
25.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
25.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
24.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
23.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
23.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
23.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
23.6 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
23.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
22.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
22.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
22.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
21.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
21.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
21.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
21.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
21.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
21.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
20.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
20.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
20.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
20.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
20.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
19.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
18.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
18.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
17.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
17.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
17.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
17.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
17.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
16.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
16.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
15.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
15.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
15.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
15.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
15.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
15.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
15.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
14.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
14.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
14.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
14.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
14.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
14.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
13.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
13.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
13.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
13.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
13.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
13.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
13.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
13.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
13.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
12.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
12.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
12.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
11.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
11.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
10.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
10.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
10.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
10.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
10.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
9.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
9.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
9.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
9.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
8.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
8.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
7.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
7.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
7.3 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
7.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
7.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.7 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
6.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
5.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.5 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
116.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
101.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
78.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
77.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
77.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
76.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
65.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
64.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
63.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
59.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
54.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
52.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
52.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
45.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
44.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
43.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
43.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
41.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
41.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
41.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
35.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
34.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
34.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
32.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
32.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
31.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
30.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
30.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
29.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
28.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
28.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
26.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
26.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
26.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
25.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
25.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
25.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
24.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
24.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
23.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
22.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
20.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
20.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
20.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
20.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
19.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
18.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
18.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
18.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
17.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
17.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
17.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
16.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
16.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
16.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
16.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
16.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
16.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
15.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
14.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
14.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
13.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
13.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
13.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
12.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
11.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
11.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
11.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
11.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
11.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
11.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
10.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
10.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
10.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
10.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
10.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
10.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
10.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
10.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
10.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
9.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
8.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
8.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
8.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
8.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
7.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
7.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
7.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
5.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
5.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
74.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
64.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
49.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
49.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
49.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
48.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
41.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
40.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
39.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
35.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
34.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
33.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
32.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
30.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
28.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
27.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
26.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
26.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
25.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
25.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
22.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
22.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
22.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
21.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
21.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
20.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
20.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
20.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
19.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
18.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
18.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
18.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
18.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
17.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
17.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
16.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
16.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
16.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
16.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
15.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
15.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
15.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
15.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
14.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
14.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
14.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
13.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
13.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
13.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
12.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
12.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
12.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
11.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
11.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
11.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
11.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
11.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
11.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
11.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
10.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
10.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
10.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
10.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
10.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
10.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
10.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
10.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
9.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
9.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
8.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
8.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
8.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
8.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
8.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
8.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
8.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
7.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
7.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
7.3 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
7.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
7.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
7.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
7.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
7.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
6.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
6.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
6.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
6.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
6.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
6.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
6.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
6.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
6.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
6.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
6.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
6.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
6.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
5.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
5.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
5.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
5.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
5.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
4.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
4.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
4.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
4.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
4.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
4.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
3.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
3.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
3.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
3.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
3.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
3.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
3.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
2.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
2.2 FPS
 Metro Exodus Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Metro Exodus Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-4440 or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10
  • VIDEO CARD: GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 59 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn