GreedFall Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 GreedFall Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
243.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
212.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
165.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
162.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
159.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
157.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
136.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
133.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
126.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
115.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
115.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
114.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
111.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
109.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
101.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
101.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
96.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
94.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
93.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
92.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
91.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
89.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
88.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
88.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
87.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
87.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
85.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
84.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
81.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
81.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
75.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
75.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
74.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
72.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
72.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
70.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
69.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
68.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
67.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
65.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
64.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
64.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
63.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
62.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
62.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
61.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
61.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
57.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
57.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
56.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
55.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
55.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
55.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
55.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
55.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
54.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
54.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
53.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
52.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
52.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
51.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
49.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
48.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
48.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
44.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
44.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
44.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
43.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
41.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
41.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
40.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
39.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
39.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
39.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
38.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
38.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
37.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
37.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
36.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
36.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
36.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
36.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
36.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
35.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
34.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
34.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
34.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
34.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
33.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
33.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
33.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
32.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
30.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
30.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
30.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
29.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
28.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
28.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
28.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
28.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
28.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
27.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
25.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
25.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
25.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
24.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
24.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
24.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
24.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
24.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
24.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
23.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
23.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
23.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
22.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
22.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
22.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
22.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
21.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
21.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
21.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
21.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
21.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
21.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
20.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
20.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
19.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
18.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
18.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
17.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
17.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
17.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
16.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
15.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
14.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
12.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
12.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
11.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
11.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
11.0 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
10.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
9.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
8.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.3 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
176.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
153.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
119.5 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
117.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
115.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
114.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
98.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
96.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
83.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
83.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
82.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
80.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
79.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
73.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
73.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
69.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
67.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
66.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
66.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
64.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
64.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
63.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
63.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
61.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
61.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
58.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
54.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
53.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
52.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
52.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
50.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
50.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
49.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
47.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
46.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
46.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
45.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
45.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
44.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
44.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
44.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
42.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
41.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
41.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
40.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
40.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
40.1 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
40.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
39.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
39.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
39.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
39.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
38.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
38.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
37.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
37.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
37.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
35.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
35.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
34.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
31.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
31.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
31.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
31.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
31.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
29.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
29.8 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
29.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
28.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
28.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
28.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
28.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
28.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
27.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
27.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
26.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
26.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
26.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
26.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
26.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
25.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
25.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
24.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
24.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
24.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
24.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
24.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
24.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
23.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
22.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
22.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
21.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
20.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
20.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
20.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
20.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
19.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
19.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
18.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
18.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
18.1 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
17.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
17.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
17.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
17.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
16.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
16.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
16.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
16.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
16.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
15.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
15.5 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
15.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
15.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
15.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
15.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
14.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
14.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
13.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
13.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
12.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
12.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
12.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
11.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
11.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
11.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
10.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
10.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
9.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
8.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.8 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
7.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
72.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
63.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
49.2 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
48.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
47.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
47.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
40.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
39.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
37.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
34.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
34.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
33.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
33.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
32.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
30.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
30.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
28.7 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
27.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
27.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
27.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
26.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
26.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
26.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
26.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
25.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
25.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
24.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
24.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
22.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
22.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
22.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
21.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
21.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
21.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
20.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
20.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
20.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
19.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
19.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
18.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
18.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
18.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
18.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
18.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
18.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
17.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
17.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
16.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
16.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
16.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
16.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
16.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
16.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
15.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
15.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
15.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
15.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
15.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
14.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
14.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
14.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
13.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
13.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
13.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
13.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
12.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
12.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
12.3 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
12.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
11.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
11.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
11.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
11.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
11.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
11.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
11.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
11.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
11.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
10.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
10.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
10.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
10.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
10.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
10.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
10.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
10.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
10.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
10.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
9.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
9.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
9.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
9.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
8.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
8.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
8.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
8.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
8.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
8.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
8.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
7.7 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
7.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
7.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
7.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
7.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
7.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
7.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
7.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
7.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
7.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
7.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
7.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
7.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
6.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
6.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
6.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
6.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
6.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
6.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
6.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
6.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
6.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
6.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
6.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
6.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
6.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
5.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
5.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
5.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
5.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
5.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
5.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
5.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
4.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
4.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
4.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
4.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
4.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
4.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
3.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
3.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
3.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
3.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
3.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
3.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.3 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
3.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
2.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
2.2 FPS
 GreedFall Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

GreedFall Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz) / AMD FX-6300 X6 (3.5 GHz)
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64 bits)
  • VIDEO CARD: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 25 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn