Fortnite Battle Royale Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Fortnite Battle Royale Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
284.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
247.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
189.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
160.4 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
156.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
154.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
152.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
144.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
139.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
135.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
135.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
133.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
121.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
116.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
114.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
111.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
109.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
105.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
100.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
100.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
99.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
99.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
97.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
96.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
94.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
91.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
91.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
87.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
87.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
83.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
82.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
78.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
78.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
75.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
74.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
73.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
72.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
70.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
69.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
69.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
68.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
68.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
67.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
67.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
63.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
63.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
62.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
60.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
56.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
54.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
54.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
53.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
53.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
52.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
51.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
51.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
51.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
51.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
48.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
48.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
45.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
44.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
43.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
43.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
40.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
39.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
38.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
38.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
38.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
37.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
37.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
37.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
37.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
37.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
35.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
33.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
31.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
31.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
31.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
31.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
30.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
28.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
28.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
28.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
28.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
26.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
26.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
26.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
26.0 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
25.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
25.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
24.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
23.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
22.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
21.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
21.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
21.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
21.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
21.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
21.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
20.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
19.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
16.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
15.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.7 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
183.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
159.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
122.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
104.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
101.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
93.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
90.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
88.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
87.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
86.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
77.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
76.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
74.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
70.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
69.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
68.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
65.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
65.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
65.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
64.9 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
63.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
63.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
61.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
61.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
58.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
57.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
57.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
57.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
54.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
53.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
50.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
48.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
48.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
47.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
47.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
45.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
44.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
44.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
44.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
43.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
41.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
41.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
40.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
40.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
39.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
35.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
34.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
34.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
34.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
33.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
33.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
33.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
33.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
31.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
31.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
29.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
29.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
28.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
28.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
26.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
25.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
25.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
25.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
24.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
23.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
23.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
23.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
23.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
23.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
20.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
20.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
20.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
20.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
20.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
18.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
18.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
18.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
18.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
18.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
18.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
17.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
17.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
16.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
16.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
16.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
16.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
16.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
15.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
15.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
14.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
13.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
13.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
13.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
12.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
11.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
10.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
7.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
6.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
67.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
56.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
55.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
54.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
53.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
51.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
49.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
48.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
47.6 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
42.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
40.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
40.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
38.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
37.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
37.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
35.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
35.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
35.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
34.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
34.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
33.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
32.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
32.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
32.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
31.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
31.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
28.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
28.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
25.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
25.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
25.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
24.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
24.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
23.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
22.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
22.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
22.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
21.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
19.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
19.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
18.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
18.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
18.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
18.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
18.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
18.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
16.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
16.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
16.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
16.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
15.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
15.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
14.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
14.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
14.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
13.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
13.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
13.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
13.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
13.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
13.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
13.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
13.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
13.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
12.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
12.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
11.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
11.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
11.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
11.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
10.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
10.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
10.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
10.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
9.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
9.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
9.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
9.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
9.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
9.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
9.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
9.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
8.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
8.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
8.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
7.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
7.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
7.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
7.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
7.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
7.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
7.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
7.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
5.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
5.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
3.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
3.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
3.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
2.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.2 FPS
 Fortnite Battle Royale Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Fortnite Battle Royale Minimum System Requirements: Can you run it?

  • Operating System: Windows 7/8/10 64-bit.
  • Processor Core: i5 2.8 Ghz.
  • Memory: 8 GB RAM.
  • Video Card: Nvidia GTX 660 or AMD Radeon HD 7870 equivalent DX11 GPU.
  • Video Memory: 2 GB VRAM.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn
T
t 1 year ago
are these accurate
0 0