For Honor Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 For Honor Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
399.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
348.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
266.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
244.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
241.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
238.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
219.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
216.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
204.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
190.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
187.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
186.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
180.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
168.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
164.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
162.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
156.4 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
153.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
149.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
148.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
143.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
140.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
140.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
137.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
132.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
132.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
123.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
122.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
122.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
121.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
117.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
117.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
113.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
112.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
110.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
109.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
109.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
108.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
104.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
104.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
103.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
98.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
98.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
98.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
98.5 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
98.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
97.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
95.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
95.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
93.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
93.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
90.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
90.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
89.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
89.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
88.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
87.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
87.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
86.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
84.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
84.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
84.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
84.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
84.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
78.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
77.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
74.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
70.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
68.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
68.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
66.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
66.9 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
66.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
63.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
63.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
63.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
63.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
62.9 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
61.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
61.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
60.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
59.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
58.4 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
58.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
57.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
57.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
57.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
56.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
55.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
55.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
55.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
55.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
54.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
54.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
52.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
49.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
49.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
49.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
46.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
46.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
46.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
46.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
45.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
44.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
43.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
42.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
40.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
40.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
40.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
40.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
40.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
40.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
39.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
39.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
39.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
39.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
38.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
37.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
37.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
37.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
37.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
37.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
36.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
36.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
36.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
35.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
35.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
34.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
34.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
34.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
34.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
34.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
34.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
32.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
31.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
29.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
29.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
29.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
28.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
28.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
28.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
28.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
28.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
28.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
26.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
25.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
25.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
24.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
23.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
21.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
20.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
20.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
20.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
19.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
19.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
19.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
19.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
18.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
17.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
17.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
17.4 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
16.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
15.7 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
14.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
14.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
12.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
11.9 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
233.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
203.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
155.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
142.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
140.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
139.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
128.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
126.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
119.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
111.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
109.4 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
108.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
104.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
96.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
95.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
91.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
90.1 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
89.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
87.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
86.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
83.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
82.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
82.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
80.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
77.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
77.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
72.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
71.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
70.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
68.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
68.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
65.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
64.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
64.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
63.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
63.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
61.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
60.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
60.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
57.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
57.7 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
57.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
57.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
57.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
55.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
55.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
54.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
54.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
53.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
52.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
52.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
52.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
52.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
51.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
51.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
49.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
49.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
49.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
49.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
49.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
46.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
45.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
43.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
41.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
39.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
39.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
39.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
38.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
37.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
37.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
37.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
36.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
36.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
35.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
34.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
34.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
33.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
33.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
33.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
33.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
32.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
32.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
32.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
32.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
31.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
31.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
30.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
29.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
28.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
28.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
27.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.3 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
27.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
27.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
26.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
25.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
25.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
24.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
23.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
23.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
23.7 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
23.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
23.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
23.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
22.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
22.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
22.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
22.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
21.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
21.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
21.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
21.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
21.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
21.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
21.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
20.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
20.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
20.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
20.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
19.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
18.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
17.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
16.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
16.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
16.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
16.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
16.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
16.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
15.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
15.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
14.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
14.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
13.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
12.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
12.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
11.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
11.4 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
11.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
10.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.4 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
9.2 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
7.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
7.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
116.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
101.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
77.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
71.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
70.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
69.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
64.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
63.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
59.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
55.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
54.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
54.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
52.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
48.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
48.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
45.6 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
45.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
43.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
41.7 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
41.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
40.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
39.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
38.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
36.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
35.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
35.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
35.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
34.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
34.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
32.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
32.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
31.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
30.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
30.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
28.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
28.8 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
28.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
28.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
28.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
27.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
27.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
26.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
26.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
25.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
25.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
25.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
24.7 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
24.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
24.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
23.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
22.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
21.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
20.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
20.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
20.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
20.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
19.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
19.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
18.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
18.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
18.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
18.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
18.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
17.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
17.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
17.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
17.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.9 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
16.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
16.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
16.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
16.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
16.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
16.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
16.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
16.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
16.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
15.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
15.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
15.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
14.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
14.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
14.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
13.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
13.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
13.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
13.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
13.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
12.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.2 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
11.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
11.9 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
11.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
11.9 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
11.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
11.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
11.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
11.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
11.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
11.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
11.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
11.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
10.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
10.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
10.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
10.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
10.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
10.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
10.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
10.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
10.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
10.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
10.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
10.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
9.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
9.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
9.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
8.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
8.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
8.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
8.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
8.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
8.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
8.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
7.6 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
7.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
7.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
7.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.1 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
5.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
5.7 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
5.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
5.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
5.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
5.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
4.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
4.6 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
3.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.5 FPS
 For Honor Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

For Honor Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 or equivalent
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 4 GB
  • OS: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 with 2 GB VRAM or more | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 with 2 GB VRAM or more
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX-Compatible using the latest drivers
  • FREE DISK SPACE: 40 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn