Far Cry New Dawn Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Far Cry New Dawn Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
277.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
242.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
187.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
185.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
184.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
182.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
153.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
153.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
153.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
144.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
132.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
127.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
127.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
122.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
112.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
110.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
110.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
103.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
102.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
102.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
102.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
102.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
101.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
99.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
96.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
93.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
93.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
93.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
91.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
86.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
85.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
83.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
82.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
79.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
76.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
76.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
76.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
71.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
71.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
70.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
70.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
69.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
68.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
68.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
67.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
65.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
65.3 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
59.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
59.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
59.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
59.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
59.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
59.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
59.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
59.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
59.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
59.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
59.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
59.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
58.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
57.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
56.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
51.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
51.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
50.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
49.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
47.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
47.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
47.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
44.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
43.3 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
42.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
42.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
42.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
42.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
42.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
42.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
41.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
41.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
41.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
41.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
41.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
40.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
35.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
34.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
34.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
34.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
34.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
34.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
34.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
34.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
34.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
34.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
34.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
33.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
29.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
29.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
28.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
25.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
25.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
25.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
25.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
25.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
25.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
25.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
25.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
25.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
25.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
25.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
25.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
25.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
25.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
25.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
23.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
23.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
23.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
23.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
23.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
22.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
21.7 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
21.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
21.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
20.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
19.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
17.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
17.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
17.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
17.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
17.8 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
17.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
17.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
17.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
17.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
17.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
17.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
17.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
17.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
17.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
17.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
11.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
10.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
10.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
9.4 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
8.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
8.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
8.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
8.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
8.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
8.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
8.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.9 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
214.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
187.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
145.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
143.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
143.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
141.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
119.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
119.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
118.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
112.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
102.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
99.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
99.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
94.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
87.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
86.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
85.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
80.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
79.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
79.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
79.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
79.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
78.5 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
76.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
75.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
72.9 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
72.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
72.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
71.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
67.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
66.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
64.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
64.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
61.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
59.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
59.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
59.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
54.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
54.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
53.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
52.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
52.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
52.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
52.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
51.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
51.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
46.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
46.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
46.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
46.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
46.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
46.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
46.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
46.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
46.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
46.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
46.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
45.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
43.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
43.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
39.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
39.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
39.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
38.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
37.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
34.7 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
33.7 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
33.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
33.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
33.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
33.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
33.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
33.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
33.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
32.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
32.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
32.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
32.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
31.1 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
27.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
27.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
27.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
26.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
26.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
26.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
26.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
26.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
26.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
26.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
26.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
26.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
26.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
23.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
23.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
22.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
19.8 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
19.8 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
19.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
19.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
19.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
19.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
19.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
19.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
19.8 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
19.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
19.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
19.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
19.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
19.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
18.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
18.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
18.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
18.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
18.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
18.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
18.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
18.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
17.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
17.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
16.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
15.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
14.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
13.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
13.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
13.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
13.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
13.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
13.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
13.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
13.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
13.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
13.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
13.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
13.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
13.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
13.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.9 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
6.6 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
6.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
6.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
6.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
6.6 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
6.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
6.6 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.6 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
113.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
99.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
77.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
76.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
76.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
63.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
63.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
63.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
54.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
52.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
52.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
50.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
46.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
45.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
45.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
43.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
42.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
42.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
41.6 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
40.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
38.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
38.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
38.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
38.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
35.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
34.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
32.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
31.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
31.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
29.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
29.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
28.9 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
28.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
28.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
28.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
27.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
27.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
26.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
24.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
24.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
24.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
24.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
24.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
24.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
24.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
24.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
24.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
23.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
23.3 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
21.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
21.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
20.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
19.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
19.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
18.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
17.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
17.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
17.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
17.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
17.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
17.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
17.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
17.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
17.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
17.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
16.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
14.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
14.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
14.4 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
14.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
14.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
14.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
14.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
14.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
14.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
14.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
12.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
12.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
11.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
10.5 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
10.5 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
10.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
10.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
10.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
10.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
10.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
10.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
10.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
10.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
10.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
10.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
10.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
10.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
9.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
9.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
9.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
9.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
9.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
9.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
8.9 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
8.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
8.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
8.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
7.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
7.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
7.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
7.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
7.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
7.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
7.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
7.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
7.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
7.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
7.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
7.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
7.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
7.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
7.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
7.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
7.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
7.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
4.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
4.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
4.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
3.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
3.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
3.5 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
3.5 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
3.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
3.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
3.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
3.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
3.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
3.5 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
3.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
3.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
2.8 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
2.4 FPS
 Far Cry New Dawn Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Far Cry New Dawn Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6350 @ 3.9 GHz
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 30 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn