Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cao chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
274.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
244.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
195.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
167.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
163.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
162.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
151.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
151.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
150.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
149.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
148.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
147.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
147.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
146.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
141.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
139.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
133.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
123.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
116.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
113.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
113.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
104.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
102.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
219.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
193.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
152.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
135.3 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
132.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
131.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
129.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
124.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
123.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
120.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
119.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
119.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
115.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
114.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
111.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
103.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
100.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
89.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
87.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
81.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
79.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
79.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
72.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
120.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
106.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
83.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
82.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
81.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
80.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
74.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
72.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
71.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
66.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
65.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
63.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
62.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
62.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
58.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
54.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
51.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
44.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
43.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
42.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
40.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
38.0 FPS
 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng cao tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Far Cry 5 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn