Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
239.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
209.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
160.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
132.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
128.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
127.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
116.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
116.5 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
115.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
114.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
113.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
112.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
112.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
111.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
106.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
104.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
98.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
88.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
81.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
78.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
78.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
69.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
67.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
200.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
174.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
133.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
116.3 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
113.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
112.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
110.7 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
104.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
101.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
100.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
100.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
96.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
95.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
92.4 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
81.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
70.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
68.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
62.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
60.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
53.5 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
111.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
97.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
73.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
72.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
71.7 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
65.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
63.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
62.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
57.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
56.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
54.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
53.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
53.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
49.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
45.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
42.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
39.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
34.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
33.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
31.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
29.0 FPS
 Far Cry 5 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Far Cry 5 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400 | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit versions only)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GeForce GTX 670 | AMD R9 270 (2GB VRAM with Shader Model 5.0 or better)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • DEDICATED VIDEO RAM: 2048 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn