F1 2018 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 F1 2018 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
296.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
258.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
197.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
174.7 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
169.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
167.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
165.2 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
162.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
157.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
156.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
151.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
149.1 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
144.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
143.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
141.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
130.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
116.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
106.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
99.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
91.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
91.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
87.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
78.4 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
237.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
207.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
158.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
154.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
152.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
150.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
142.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
135.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
131.1 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
126.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
124.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
121.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
118.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
113.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
111.3 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
101.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
93.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
86.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
74.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
71.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
69.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
61.4 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
155.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
135.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
104.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
102.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
101.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
99.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
91.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
89.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
87.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
79.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
77.3 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
76.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
74.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
73.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
67.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
61.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
59.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
55.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
50.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
47.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
47.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
44.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
40.8 FPS
 F1 2018 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

F1 2018 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i3 2130 or AMD FX 4300
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: 64bit Versions of Windows 7, Windows 8, Windows 10
  • VIDEO CARD: Nvidia GT 640 or AMD HD 7750
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: DirectX Compatible Soundcard
  • FREE DISK SPACE: 50 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1024 MB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn