Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng trung bình chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
262.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
235.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
193.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
182.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
180.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
179.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
169.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
167.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
161.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
154.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
152.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
152.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
148.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
143.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
141.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
139.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
136.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
135.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
133.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
132.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
129.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
128.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
128.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
127.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
124.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
124.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
119.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
119.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
118.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
116.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
116.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
114.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
114.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
113.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
112.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
112.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
112.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
110.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
109.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
109.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
107.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
107.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
107.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
106.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
106.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
106.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
105.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
105.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
104.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
104.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
102.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
102.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
102.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
102.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
101.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
101.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
101.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
100.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
99.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
99.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
99.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
99.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
99.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
96.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
96.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
94.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
92.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
91.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
91.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
91.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
90.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
90.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
90.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
88.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
88.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
88.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
88.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
88.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
87.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
87.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
87.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
86.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
86.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
86.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
86.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
85.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
85.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
85.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
85.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
84.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
84.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
84.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
84.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
84.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
84.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
83.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
81.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
81.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
81.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
80.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
80.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
80.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
79.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
79.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
78.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
78.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
77.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
77.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
77.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
77.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
77.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
76.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
76.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
76.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
76.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
76.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
76.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
75.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
75.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
75.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
75.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
75.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
75.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
75.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
75.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
74.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
74.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
74.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
74.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
74.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
73.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
73.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
73.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
73.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
72.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
72.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
71.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
71.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
71.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
71.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
70.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
70.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
70.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
70.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
70.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
70.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
69.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
69.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
69.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
68.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
68.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
67.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
66.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
66.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
66.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
66.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
66.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
66.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
65.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
65.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
65.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
65.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
65.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
64.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
64.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
63.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
63.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
62.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
62.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
62.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
222.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
200.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
164.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
153.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
152.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
151.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
143.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
141.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
136.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
130.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
128.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
128.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
124.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
119.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
118.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
115.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
114.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
113.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
112.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
111.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
109.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
108.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
108.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
106.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
105.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
104.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
100.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
100.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
100.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
99.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
97.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
97.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
95.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
94.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
94.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
94.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
94.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
93.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
92.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
92.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
91.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
90.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
89.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
89.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
89.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
89.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
89.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
88.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
88.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
87.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
87.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
86.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
85.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
85.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
85.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
84.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
84.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
84.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
84.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
83.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
83.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
83.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
83.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
83.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
80.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
80.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
78.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
77.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
76.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
76.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
76.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
75.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
75.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
75.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
74.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
74.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
74.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
73.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
73.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
73.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
73.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
72.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
72.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
72.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
71.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
71.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
71.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
71.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
71.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
71.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
70.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
70.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
70.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
70.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
70.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
70.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
69.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
67.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
67.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
67.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
66.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
66.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
66.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
66.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
66.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
65.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
65.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
64.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
64.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
64.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
64.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
64.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
63.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
63.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
63.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
63.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
63.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
63.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
63.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
62.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
62.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
62.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
62.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
62.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
62.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
62.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
62.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
62.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
61.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
61.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
61.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
61.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
61.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
61.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
61.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
60.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
60.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
59.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
59.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
59.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
58.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
58.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
58.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
58.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
58.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
58.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
58.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
57.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
57.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
57.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
56.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
56.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
55.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
55.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
55.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
55.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
54.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
54.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
54.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
54.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
54.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
53.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
53.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
53.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
53.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
52.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
52.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
52.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
51.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
51.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
51.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
164.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
146.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
117.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
110.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
109.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
108.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
102.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
100.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
96.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
91.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
90.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
90.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
87.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
83.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
82.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
79.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
79.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
78.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
77.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
76.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
75.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
74.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
74.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
73.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
71.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
71.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
68.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
67.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
67.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
66.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
64.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
63.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
63.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
63.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
63.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
61.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
61.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
61.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
59.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
59.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
59.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
59.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
59.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
59.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
58.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
58.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
57.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
57.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
56.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
56.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
56.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
56.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
55.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
55.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
55.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
55.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
55.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
54.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
54.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
54.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
54.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
52.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
52.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
51.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
49.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
48.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
48.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
48.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
48.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
48.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
48.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
47.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
47.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
47.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
47.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
47.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
46.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
46.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
46.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
45.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
45.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
45.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
45.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
45.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
44.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
44.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
44.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
44.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
44.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
44.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
44.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
43.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
42.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
42.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
42.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
41.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
41.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
41.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
41.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
40.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
40.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
39.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
39.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
39.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
39.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
39.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
39.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
39.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
38.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
38.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
38.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
38.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
38.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
38.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
38.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
38.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
38.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
38.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
37.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
37.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
37.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
37.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
37.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
37.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
37.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
37.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
37.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
37.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
36.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
36.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
36.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
35.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
35.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
35.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
35.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
35.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
35.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
34.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
34.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
34.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
34.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
34.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
33.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
33.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
33.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
32.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
32.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
32.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
31.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
31.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
31.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
31.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
31.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
31.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
31.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
31.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
30.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
30.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
30.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
30.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
29.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
29.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
29.2 FPS
 Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng trung bình tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Dishonored 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2 GB NVIDIA)

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn