Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
206.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
179.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
137.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
126.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
124.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
123.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
113.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
111.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
105.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
98.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
96.9 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
96.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
92.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
87.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
85.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
83.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
80.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
79.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
77.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
76.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
73.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
72.8 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
72.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
71.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
68.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
68.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
64.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
63.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
63.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
62.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
60.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
60.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
58.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
58.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
57.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
56.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
56.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
56.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
54.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
53.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
53.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
51.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
51.1 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
50.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
50.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
50.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
49.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
49.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
48.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
48.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
46.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
46.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
46.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
46.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
45.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
45.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
45.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
44.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
43.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
43.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
43.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
43.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
40.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
40.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
38.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
36.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
35.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
35.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
35.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
34.6 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
34.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
32.9 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
32.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
32.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
32.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
32.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
31.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
31.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
30.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
30.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
30.2 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
30.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
29.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
29.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
29.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
29.2 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
28.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
28.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
28.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
28.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
28.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
28.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
27.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
25.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
25.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
25.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
24.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
24.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
23.9 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
23.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
22.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
22.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
21.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
21.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
21.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
21.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
21.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
20.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
20.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
20.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
20.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
20.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
19.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
19.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
19.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
19.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
19.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
19.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
19.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
19.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
18.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
18.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
18.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
18.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
18.0 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
17.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
17.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
17.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
17.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
16.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
16.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
15.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
15.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
15.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
15.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
14.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
14.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
14.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
14.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
14.7 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
13.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
13.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
13.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
12.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
12.2 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
11.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.8 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
10.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
10.1 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
10.0 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
9.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
9.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
9.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
8.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
6.2 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
176.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
154.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
118.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
107.9 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
106.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
105.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
97.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
95.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
90.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
82.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
82.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
78.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
73.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
72.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
69.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
68.2 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
67.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
65.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
63.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
62.2 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
62.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
60.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
58.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
54.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
54.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
54.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
53.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
51.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
51.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
49.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
48.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
48.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
48.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
48.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
47.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
46.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
45.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
44.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
43.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
43.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
43.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
43.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
43.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
42.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
42.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
41.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
41.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
40.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
39.7 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
39.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
39.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
38.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
38.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
38.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
38.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
37.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
37.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
37.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
37.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
37.1 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
34.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
34.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
32.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
31.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
30.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
30.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
30.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
29.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
29.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
29.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
28.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
28.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
28.0 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
27.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
27.8 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
27.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
27.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
26.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
26.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
25.8 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
25.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
25.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
25.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
25.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
25.0 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
24.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
24.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
24.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
24.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
24.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
23.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
21.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
21.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
21.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
20.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
20.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
20.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
20.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
19.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
19.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.5 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
18.1 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
18.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
18.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
18.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
17.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
17.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
17.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
17.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
17.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
17.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
16.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.6 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
16.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
16.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
16.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
16.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
16.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
16.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.5 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
15.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
15.4 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
15.3 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
15.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
15.2 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
15.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
14.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
14.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
13.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
13.1 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
12.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
12.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
12.6 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
12.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
12.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
12.6 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
11.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
11.4 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
11.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
10.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
10.4 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
9.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
8.7 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
8.6 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
8.5 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
8.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
8.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
7.9 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
7.9 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
7.7 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.2 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
6.9 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.5 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
5.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
5.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.2 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
139.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
121.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
92.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
85.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
83.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
77.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
75.6 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
66.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
65.6 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
65.4 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
62.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
58.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
57.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
54.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
54.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
53.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
52.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
51.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
50.1 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
49.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
49.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
48.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
46.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
46.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
43.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
43.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
42.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
42.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
41.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
41.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
39.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
38.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
38.7 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
38.4 FPS
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
38.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
37.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
36.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
36.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
36.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
34.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
34.6 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
34.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
34.5 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
34.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
34.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
33.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
33.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
32.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
32.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
31.8 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
31.5 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
31.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
31.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
30.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
30.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
30.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
30.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
30.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
29.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
29.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
29.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
29.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
27.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
27.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
26.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
24.7 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
23.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
23.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
23.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
23.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
23.5 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
23.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
22.3 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
22.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
22.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
22.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
22.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
21.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
21.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
21.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
21.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
20.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
20.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
20.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
20.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
20.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
20.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
19.8 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
19.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
19.5 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
19.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
19.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
19.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
19.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
18.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
17.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
17.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
17.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
16.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
16.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
16.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
16.2 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
16.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
15.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
15.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
14.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
14.3 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
14.3 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
14.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
14.2 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
14.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
14.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
13.9 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
13.9 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
13.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
13.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
13.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
13.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
13.1 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 480 ₫ 11,657,109
13.1 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
13.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
13.0 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
12.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
12.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
12.8 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
12.3 FPS
2010 AMD Radeon HD 6950 ₫ 6,984,921
12.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
12.2 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
12.1 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
12.1 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
12.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
12.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
11.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
11.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
11.2 FPS
2010 AMD Radeon HD 6870 ₫ 5,583,265
10.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
10.4 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 470 ₫ 8,152,968
10.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
10.2 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti ₫ 3,480,780
10.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
9.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
9.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
9.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 285 ₫ 8,386,578
9.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
9.0 FPS
2010 AMD Radeon HD 6850 ₫ 4,181,608
8.9 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 280 ₫ 15,161,250
8.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
8.3 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 Core 216 ₫ 6,984,921
7.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
7.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
7.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 ₫ 2,546,343
6.9 FPS
2008 ATI Radeon HD 4870 ₫ 6,984,921
6.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 550 Ti ₫ 3,480,780
6.8 FPS
2008 NVIDIA GeForce GTX 260 ₫ 10,489,062
6.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750 ₫ 2,546,343
6.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
6.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
6.2 FPS
2013 AMD Radeon R7 250 ₫ 2,079,124
6.1 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.7 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTS 450 ₫ 3,013,561
5.5 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
5.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
5.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7750M ₫ 20,043,687
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
4.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GT 640 ₫ 2,312,733
4.2 FPS
 Dishonored 2 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Dishonored 2 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Intel Core i5-2400/AMD FX-8320 or better
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 8 GB
  • OS: Windows 7/8/10 (64-bit versions)
  • VIDEO CARD: NVIDIA GTX 660 2GB/AMD Radeon HD 7970 3GB or better
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • FREE DISK SPACE: 60 GB
  • DEDICATED VIDEO RAM: 3 GB (2 GB NVIDIA)

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn