Crysis 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Crysis 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
137.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
131.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
127.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
127.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
125.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
117.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
113.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
106.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
99.9 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
99.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
96.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
96.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
93.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
92.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
92.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
90.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
89.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
85.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
82.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
78.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
77.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
77.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
76.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
75.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
74.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
73.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
71.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
70.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
69.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
63.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
63.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
63.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
63.1 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
62.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
61.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
61.5 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
61.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
60.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
57.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
57.4 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
56.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
54.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
54.5 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
54.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
53.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
51.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
50.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
50.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
50.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
49.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
49.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
46.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
45.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
45.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
43.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 270 ₫ 4,181,608
43.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
43.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
41.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost ₫ 3,947,999
41.6 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
41.0 FPS
2014 AMD Radeon R7 265 ₫ 3,480,780
40.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
40.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
40.5 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
40.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
39.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
39.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 950 ₫ 3,714,390
39.0 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
38.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
38.4 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
38.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
38.1 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
38.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
37.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
37.6 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
37.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
35.5 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
35.2 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
34.3 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
33.8 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 ₫ 4,648,827
32.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
32.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
31.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
31.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M270X ₫ 23,734,715
30.4 FPS
2015 AMD Radeon R7 370 ₫ 3,480,780
29.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7790 ₫ 3,480,780
28.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
28.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
28.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
28.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
28.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 ₫ 5,349,655
27.6 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
27.4 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
27.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
27.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 570 ₫ 8,152,968
27.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
26.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
26.1 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850 ₫ 5,816,874
26.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
25.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
25.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
24.8 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,586,267
24.6 FPS
2016 AMD Radeon R5 ₫ 16,376,019
24.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
24.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 750 Ti ₫ 3,480,780
24.0 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 560 Ti ₫ 5,816,874
22.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
21.9 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
21.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
21.9 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
21.9 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660M ₫ 23,057,248
19.3 FPS
2012 AMD Radeon HD 7850M ₫ 22,519,946
18.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
98.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
95.8 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
85.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
83.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
79.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 690 ₫ 23,337,579
75.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
72.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
72.0 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
71.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
64.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX TITAN BLACK ₫ 23,337,579
62.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
61.6 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
59.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
58.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
55.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
54.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
52.7 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
49.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
49.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
47.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
46.8 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
46.4 FPS
2011 NVIDIA GeForce GTX 590 ₫ 16,329,297
45.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
44.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
44.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
43.6 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970 GHz Edition ₫ 11,657,109
42.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
42.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680 ₫ 11,657,109
42.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
41.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
41.8 FPS
2013 AMD Radeon R9 280X ₫ 6,984,921
41.5 FPS
2011 AMD Radeon HD 6990 ₫ 16,329,297
40.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 390 ₫ 7,685,749
40.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
38.8 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670 ₫ 9,321,015
38.2 FPS
2011 AMD Radeon HD 7970 ₫ 12,825,156
37.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
37.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
37.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290 ₫ 9,321,015
36.7 FPS
2014 AMD Radeon R9 280 ₫ 6,517,702
36.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
35.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
35.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 285 ₫ 5,816,874
34.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
34.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760 ₫ 5,816,874
34.4 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 660 Ti ₫ 6,984,921
34.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
32.9 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 ₫ 15,161,250
32.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
32.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
32.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950 ₫ 10,489,062
32.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
32.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
31.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
31.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
31.0 FPS
2010 NVIDIA GeForce GTX 580 ₫ 11,657,109
30.0 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 680M ₫ 25,299,898
29.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
29.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
28.4 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
28.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 380X ₫ 5,349,655
27.2 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670M ₫ 24,715,875
26.7 FPS
2012 NVIDIA GeForce GTX 670MX ₫ 24,715,875
26.7 FPS
2012 AMD Radeon HD 7970M ₫ 25,206,454
26.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
26.3 FPS
2014 AMD Radeon R9 M290X ₫ 28,243,377
25.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X ₫ 24,996,206
25.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
25.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 380 ₫ 4,648,827
25.5 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
24.7 FPS
2010 AMD Radeon HD 6970 ₫ 8,620,187
24.6 FPS
2015 AMD Radeon R9 M280X 2GB ₫ 24,996,206
24.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
24.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 760M ₫ 24,201,934
24.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
23.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780M ₫ 27,145,412
23.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
22.9 FPS
2012 AMD Radeon HD 7950M ₫ 23,898,242
22.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
22.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
20.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
19.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
19.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 M380 ₫ 25,089,650
17.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
17.5 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
17.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
16.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
16.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
16.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
15.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
14.7 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
13.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
13.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
13.3 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
9.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
8.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
8.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
7.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
6.7 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
5.3 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2014 AMD Radeon R9 295X2 ₫ 35,018,049
51.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
48.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX TITAN X ₫ 23,337,579
42.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
41.2 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
40.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
36.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
35.8 FPS
2013 AMD Radeon HD 7990 ₫ 23,337,579
35.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
30.9 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
30.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
29.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
28.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
28.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX TITAN ₫ 23,337,579
27.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
27.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
27.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
26.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
25.6 FPS
2013 AMD Radeon R9 290X ₫ 12,825,156
25.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
24.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
23.8 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
23.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
21.6 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
21.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
21.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
20.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
14.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
14.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
14.8 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
0.0 FPS
 Crysis 3 Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Crysis 3 Minimum System Requirements: Can you run it?

  • CPU: Dual core CPU
  • CPU SPEED: Info
  • RAM: 3 GB
  • OS: Windows Vista, Windows 7 or Windows 8
  • VIDEO CARD: DirectX 11 graphics card with 1Gb Video RAM (Geforce GTS 450/Radeon HD 5770)
  • PIXEL SHADER: 5.0
  • VERTEX SHADER: 5.0
  • SOUND CARD: Yes
  • DEDICATED VIDEO RAM: 1 GB

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn