Battlefield V Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

 Battlefield V Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Hiệu suất trò Chất lượng cực chơi tại cài đặt

Thay đổi thiết đặt chất lượng

Giải quyết 1920x1080

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
288.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
251.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
192.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
191.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
188.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
186.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
170.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
165.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
162.5 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
156.3 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
150.7 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
148.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
147.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
137.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
137.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
135.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
125.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
123.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
121.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
120.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
114.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
111.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
105.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
103.6 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
103.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
102.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
99.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
99.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
95.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
94.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
93.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
92.8 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
90.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
88.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
88.2 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
86.2 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
86.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
85.7 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
84.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
83.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
80.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
75.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
74.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
73.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
73.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
71.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
71.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
71.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
68.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
65.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
65.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
65.3 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
65.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
65.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
64.9 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
62.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
60.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
58.1 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
52.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
51.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
51.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
50.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
49.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
45.7 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
45.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
45.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
44.4 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
43.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
43.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
42.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
41.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
38.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
38.2 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
36.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
33.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
32.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
32.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
30.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
30.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
30.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
30.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
28.7 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
25.2 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
22.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
19.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
15.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
13.2 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
13.2 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
12.1 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
11.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
8.8 FPS

Giải quyết 2560x1440

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
221.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
192.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
149.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
147.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
147.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
145.5 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
131.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
128.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
126.8 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
118.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
114.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
114.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
114.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
105.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
105.0 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
103.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
97.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
95.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
92.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
91.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
89.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
87.1 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
84.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
82.5 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
79.8 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
79.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
79.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
77.9 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
75.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
74.4 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
72.7 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
71.8 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
70.4 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
69.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
68.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
67.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
67.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
67.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
64.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
64.0 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
61.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
59.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
57.6 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
57.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
56.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
51.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
51.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
49.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
49.3 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
49.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
48.4 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
47.5 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
47.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
46.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
43.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
42.1 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
39.2 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
39.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
39.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
37.1 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
37.0 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
36.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
35.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
33.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
33.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
33.0 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960 ₫ 4,648,827
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
32.9 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
32.3 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
32.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
30.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
28.1 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
27.5 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
26.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
26.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
24.7 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
23.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 960M ₫ 24,902,762
23.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
22.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
20.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
20.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
18.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
18.2 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
18.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
18.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
17.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
15.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
10.5 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
9.0 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
9.0 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
8.3 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
7.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
6.0 FPS

Giải quyết 3840x2160

Năm Card đồ họa Giá Khung hình/giây
2020 NVIDIA GeForce RTX 3090 ₫ 35,018,049
126.0 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3080 ₫ 16,329,297
110.0 FPS
2018 NVIDIA TITAN RTX ₫ 58,378,989
88.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2070 ₫ 11,657,109
87.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti ₫ 30,345,861
86.1 FPS
2020 NVIDIA GeForce RTX 3070 ₫ 11,657,109
84.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN Xp ₫ 28,009,767
77.3 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER ₫ 16,329,297
75.0 FPS
2017 NVIDIA TITAN V ₫ 70,059,459
75.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce RTX 2080 ₫ 16,329,297
67.0 FPS
2019 AMD Radeon VII ₫ 16,329,297
66.2 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti ₫ 17,730,954
66.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 XT ₫ 9,321,015
63.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER ₫ 11,657,109
60.0 FPS
2019 AMD Radeon RX 5700 ₫ 8,152,968
58.8 FPS
2020 AMD Radeon RX 5600 XT ₫ 6,517,702
56.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 64 ₫ 11,657,109
53.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 ₫ 11,657,109
52.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER ₫ 9,344,376
51.0 FPS
2017 AMD Radeon RX Vega 56 ₫ 9,321,015
49.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 ₫ 8,176,329
48.5 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti ₫ 9,554,625
48.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Mobile ₫ 45,366,946
46.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti ₫ 6,517,702
45.6 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1080 Mobile ₫ 43,381,266
44.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 ₫ 9,321,015
44.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER ₫ 5,349,655
43.0 FPS
2018 AMD Radeon RX 590 ₫ 6,517,702
41.4 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Ti ₫ 15,161,250
41.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q ₫ 41,395,586
40.2 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 ₫ 5,139,407
40.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q ₫ 45,670,638
39.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile ₫ 40,274,261
37.8 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 8GB ₫ 4,648,827
37.4 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 ₫ 5,349,655
37.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1070 Mobile ₫ 36,419,706
37.4 FPS
2018 AMD Radeon RX Vega 56 Mobile ₫ 36,886,924
34.9 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile ₫ 25,790,478
33.9 FPS
2019 AMD Radeon RX 5500 XT 4GB ₫ 3,947,999
33.7 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER ₫ 3,737,750
33.6 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q ₫ 25,837,200
33.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q ₫ 35,415,185
32.4 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Mobile ₫ 41,068,533
31.9 FPS
2015 AMD Radeon R9 390X ₫ 10,021,843
31.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Max-Q ₫ 27,682,714
31.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 ₫ 9,344,376
29.0 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980 ₫ 12,825,156
29.0 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY X ₫ 15,161,250
28.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 580 Mobile ₫ 30,532,749
26.2 FPS
2018 AMD Radeon RX 580X Mobile ₫ 30,532,749
26.2 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB ₫ 5,933,679
26.1 FPS
2015 AMD Radeon R9 FURY ₫ 12,825,156
26.0 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 ₫ 4,181,608
25.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 ₫ 3,947,999
25.0 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB ₫ 3,971,360
24.8 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970 ₫ 7,685,749
24.7 FPS
2015 AMD Radeon R9 Nano ₫ 15,161,250
24.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 ₫ 3,480,780
23.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 780 Ti ₫ 16,329,297
22.4 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1060 Mobile ₫ 23,057,248
22.2 FPS
2017 AMD Radeon Pro WX 7100 Mobile ₫ 45,764,082
21.2 FPS
2016 AMD Radeon RX 480 Mobile ₫ 29,785,199
20.3 FPS
2015 NVIDIA GeForce GTX 980 Mobile ₫ 31,420,464
20.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 980M ₫ 31,420,464
20.3 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 980MX ₫ 31,420,464
20.3 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q ₫ 27,682,714
19.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 470 Mobile ₫ 28,103,211
17.5 FPS
2017 AMD Radeon RX 570 Mobile ₫ 29,434,784
17.5 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M 6GB ₫ 29,177,814
17.3 FPS
2014 NVIDIA GeForce GTX 970M ₫ 29,177,814
16.8 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Mobile ₫ 26,888,442
16.1 FPS
2016 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ₫ 3,947,999
16.0 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770 ₫ 9,321,015
16.0 FPS
2019 NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q ₫ 28,944,205
15.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 ₫ 2,312,733
14.4 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 ₫ 3,947,999
14.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Mobile ₫ 20,464,183
13.6 FPS
2016 AMD Radeon RX 460 ₫ 3,270,532
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile ₫ 17,520,705
12.0 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti Max-Q ₫ 29,668,394
12.0 FPS
2017 NVIDIA GeForce GTX 1050 Mobile 2GB ₫ 24,809,318
11.3 FPS
2013 NVIDIA GeForce GTX 770M ₫ 25,697,034
11.2 FPS
2018 NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q ₫ 29,948,725
10.6 FPS
2017 AMD Radeon RX 560 Mobile ₫ 23,057,248
10.1 FPS
2019 AMD Radeon RX 560X Mobile ₫ 14,974,363
10.1 FPS
2018 AMD Radeon RX 560X Mobile 2GB ₫ 23,057,248
10.1 FPS
2017 NVIDIA GeForce GT 1030 ₫ 1,845,514
10.0 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 ₫ 1,845,514
9.1 FPS
2017 AMD Radeon RX 550 Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 550X Mobile ₫ 21,562,148
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 10 ₫ 14,764,114
6.4 FPS
2018 AMD Radeon RX 540 Mobile ₫ 15,067,806
5.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 8 ₫ 14,039,925
5.5 FPS
2018 AMD Radeon 540 Mobile ₫ 25,369,981
5.0 FPS
2017 AMD Radeon 530 Mobile ₫ 14,857,558
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 6 ₫ 26,140,892
4.5 FPS
2018 AMD Radeon RX VEGA 3 ₫ 13,245,653
3.6 FPS
 Battlefield V Trò chơi Chất lượng cực tại điểm chuẩn thiết lập chất lượng-nhiều thẻ Tested

Battlefield V Minimum System Requirements: Can you run it?

  • OS: Windows 7 64-bit.
  • CPU: Intel Core i5-6600K 3.5GHz or AMD FX-8350 4.0 GHz.
  • RAM: 8 GB System Memory.
  • GPU RAM: 2 GB Video Memory.
  • GPU: GeForce GTX 660 or Radeon HD 7850 2GB.
  • HDD: 50GB Available Hard Drive Space.
  • API: DirectX 11.

Thảo luận và bình luận

Chia sẻ ý kiến của bạn